COSS.fi

COSS.fi

Author name: seravo

Kuntauudistus on mahdollisuus – onnistua tai epäonnistua

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin Kirjoittaja: Jyrki Koskinen Uusia kuntarajoja vedetään innolla. Rajat eivät ole itsetarkoitus vaan kuntaliitoksissa tulee malttaa samalla huolehtia toiminnan ja palvelujen kehittämisestä. Nyt on etsikkoaika uudistaa samalla työläitä prosesseja ja huonosti yhteensopivia siilojärjestelmiä, ottaa käyttöön hyväksi havaittuja käytäntöjä myös naapurikunnassa. Kun toimintaa tehostetaan, voidaan vapautuvia resursseja ohjata rutiineista ydintehtäviin […]

Kuntauudistus on mahdollisuus – onnistua tai epäonnistua Read More »

Koulutoimen strateginen johtaminen Kauniaisissa

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin Kirjoittaja: Antti Rönkä Kauniaisissa on jo pitkään kehitetty koulutoimen organisaatiota ja johtamista. Yhden suuren muutostarpeen toi tietokoneen tulo koulun työvälineeksi ja siitä lähtökohdasta syntynyt erilainen suhde tietoon ja toisaalta taitoihin ja valmiuksiin. Koulun  perustehtäväksi on kiteytynyt oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen. Koulun tulee selvittää itselleen, mitä tämä tarkoittaa

Koulutoimen strateginen johtaminen Kauniaisissa Read More »

Case: Kasavuoren koulu

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin Kirjoittajat: Jari Järvelä ja Allan Schneitz Koulut vapaiksi suljettujen ohjelmistojen rajoitteista Oppilailla ja opettajilla tulee olla käytössään mielekkäät työkalut ja toimintaympäristöt, jotka rikastuttavat oppimista ja luovat uusia mahdollisuuksia oppimisen toteuttamiseen. Oppilailla ja opettajilla tulee olla mahdollisuudet vaikuttaa käyttämiinsä ohjelmistoihin ja työkaluihin, jotta ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjien

Case: Kasavuoren koulu Read More »

Avoin arkkitehtuuri – tie onneen?

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin Kirjoittajat: Jouko Poutanen ja Janne Hietala Kunta ei pyöri enää ilman tietotekniikkaa. Näin totesi erään Suomen suurimman kunnan johtaja vastikään haastattelussa. Tietotekniikka on moottori, jota tarvitaan kunnan toimintojen ja palvelujen pyörittämiseen. Joko avustavassa roolissa kuntalaisten tietojen säilyttämiseen tai keskeisessä roolissa esimerkiksi sähköisten asiointipalvelujen toteuttamiseen. Tavoiteltaessa kustannushyötyjä ja tehokkuutta

Avoin arkkitehtuuri – tie onneen? Read More »

Case Terveydenhuolto: Verkkodemokratian ponnistus?

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin Kirjoittaja: Jukka Heikkilä Ovatko tulevat kuntien luottamushenkilöt valmiita heitä terveydenhuollossa odottaviin päätöksiin? Suomessa kunnat ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestelyvastuussa ja reilusti yli puolet kuntataloudesta liittyy sosiaali- ja terveysalaan. Kuntatalous on kroonisessa rahanpuutteessa ja sosiaali- ja terveysuudistus jumissa tätä kirjoitettaessa. Onko ehdokasasettelussa käynyt kato merkki siitä, että valtuutetuksi ei

Case Terveydenhuolto: Verkkodemokratian ponnistus? Read More »

Hankintalaki: helvetinkone vai tie taivaaseen?

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin Kirjoittajat: Martin von Willebrand ja Outi Jousi Kuntien palveluita ohjataan ja tehostetaan tietojärjestelmillä. Kuntauudistuksesta seuraa myös tietojärjestelmien uudistaminen, mikä mahdollistaa palveluiden parantamisen. Kuntauudistus voi tarkoittaa kuntien kasvavaa yhteistyötä tai kuntien yhdistämistä: joka tapauksessa siitä seuraa tietojärjestelmien uudistamistarpeita, kun eri tietojärjestelmillä tuotettuja palveluita tuleekin jatkossa tuottaa yhdellä tietojärjestelmällä tai

Hankintalaki: helvetinkone vai tie taivaaseen? Read More »

Pilvestäkö pelastus toimittajaloukkuun

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin Kirjoittajat: Petri Lillberg ja Tapio Matinmikko Osa toimittajista markkinoi pilvipalveluita ratkaisuna kaikkiin nykyisten IT-järjestelmien haasteisiin. Asiakkaan työmäärä minimoituu, kun sovellusten ja järjestelmien päivitykset ja ylläpito sekä tarvittavien lisenssien hankinta ja valvonta siirtyy toimittajan vastuulle. Palvelu skaalautuu helposti, omat IT-osaajat voidaan vapauttaa strategisiin projekteihin eikä asiakkaan tarvitse investoida uusiin

Pilvestäkö pelastus toimittajaloukkuun Read More »

Miksi tehdä samat asiat moneen kertaan?

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin Kirjoittaja: Teppo Sulonen Kun kesällä 2005 astuin yritysmaailmasta virkamieheksi kuntasektorin tietohallintoon, heräsi nopeasti muutama karmaiseva kysymys IT-rintamalta. Miksi kunnat tekevät samat asiat omiin nimiin ja moneen kertaan? Miksi tietojärjestelmät ovat erillisiä saarekkeita, eivätkä keskustele keskenään juuri lainkaan? Miksi joillakin toimittajilla on monopoliasema? Miksi suurin osa IT-budjetista menee vanhan ylläpitoon,

Miksi tehdä samat asiat moneen kertaan? Read More »

ServOSS

ServOSS-tutkimushanke yhdistää avoimen lähdekoodin, palveluliiketoimintamallit ja kansainvälistymisen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön yleistyminen on tarjonnut merkittävän mahdollisuuden innovatiivisen palveluliiketoiminnan kehittymiselle ja uusien yritysten syntymiselle. OSS tukee erityisesti juuri palveluliiketoiminnan syntymistä, koska avoimen lähdekoodin yhtenä peruslähtökohtana on ajatus siitä, että yritysten lisenssipohjainen tuoteliiketoiminta ei ole paras tapa palvella asiakkaita.

ServOSS Read More »

FILOSI

Finnish Linux and Open Source Initiative -foorumi (FILOSI) toimii ohjelmistoalan tutkimuslaitosten ja yritysten kansallisena foorumina, joka ideoi innovatiivisia tutkimushankkeita, tukee niiden toteuttamista tutkimuslaitoksissa ja tarjoaa palvelinresursseja avoimen lähdekoodin projekteille.

FILOSI Read More »

Menneet projektit

ALHO (Avoimen lähdekoodin hankintaopas)

ALHO-projektissa tuotettiin JHS-suositus ”Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa”. Suositus sisältää perustietopaketin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytöstä sekä käsittelee julkisiin hankintoihin liittyviä ja muita oikeudellisia erityiskysymyksiä.
Lisää >>

Menneet projektit Read More »

Scroll to Top