COSS.fi

COSS.fi

Operet

Operet-hanke on päättynyt 31.3.2008

 

Sisällysluettelo

Mikä Operet on?

Operet (Open source region Tampere) järjestää koulutuksia, yrityskohtaista konsultointia ja asiantuntijaseminaareja. Operetin tavoitteena on parantaa pääasiassa Pirkanmaalla toimivien yritysten kykyä hyödyntää avointa koodia ja avointen kehittämismallien soveltamista muussa liiketoiminnassa, esimerkiksi tuotekehityksessä ja sisällöntuotannossa.

Mitä Operet tarjoaa yrityksille?

Operet-hanke tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille koulutusta avoimen lähdekoodin hyödyntämiseksi. Koulutusta tarjotaan niin ohjelmistojen kehittäjille kuin loppukäyttäjillekin. Koulutukset ovat kustannustehokkaita, koska niitä tuetaan ESR-varoin.

Operet tarjoaa sekä liiketoiminnan kehitykseen että teknologiaan liittyviä koulutuksia. Koulutukset on suunnattu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää open sourcen tarjoamia uusia mahdollisuuksia tehokkuuden, kehittämisnopeuden ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Operet auttaa esim. pk-yrityksiä ottamaan käyttöön OS-ohjelmistoja ja sulautettujen järjestelmien kehittäjiä hyödyntämään Linuxia. Operet auttaa myös soveltamaan OS-maailmassa syntyneitä avoimia kehittämismalleja eri toimialueilla.

Operet järjestää koulutuksia yrityksille, jotka pyrkivät kehittämään liiketoimintaansa open source -ratkaisuin. Operet tarjoaa sekä liiketoiminnan kehitykseen että teknologiaan liittyviä koulutuksia.

Tarjolla olleita koulutuksia

* Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari (1 pvä)
* Pk-yrityksen toiminnanohjausratkaisut – ERP-ideasta toimivaksi työkaluksi (1 pvä)
* SugarDay -seminaari (1 pvä)
* COSS Sales Camp (4 pvä)
* Liferay Portal – käyttö ja kehittäminen (2 pvä)

* Joomla! -koulutus (1 pvä)
* Linux käyttö ja asennus (2 pvä)
* Linux perusteet- terminaali tutuksi (2pvä)
* Linux systeemiohjelmointi (3 pvä)
* GTK-käyttöliittymäohjelmointi (2 pvä)

* Linux-ajuriohjelmointi (3 pvä)
* Avoimen lähdekoodin lisenssit kaupallisessa liiketoiminnassa (1/2 pvä)
* Debian-paketointikoulutus (1/2 pvä)
* OpenOffice.orgiin siirtyminen (2 pvä)
* Openmind 2007 (2 pvä)

* Joomla! -perusteet (1pvä)
* Joomla! -jatkokurssi (1pvä)
* AJAX-teknologiakoulutus (2 pvä)

Yleisten ja yritysräätälöityjen koulutusten lisäksi Operet tarjoaa mahdollisuuden saada tukea konsultointiprojektiin.

Yritykset voivat hyödyntää Operetin konsultointitukea esimerkiksi oman open source -strategian luontiin, tuote- ja palvelu konseptin kehittämiseen tai open source -järjestelmän käyttöönottoon.

INFO — Koulutusten tarjoajat

Teknologiakeskus Hermia Oy:n projektitoimintaa sääntelee laki julkisista hankinnoista. Näin ollen hankkeen koulutushankinnat on kilpailutettava. Pääpiirteenä laissa on, että tarjoukset on julkaistava organisaation Internet -sivuilla tai niitä on pyydettävä vähintään viideltä toimittajalta.

INFO — Koulutuksiin osallistuvat yritykset – Laskennalliset kustannukset

OPERETin kautta tuettuihin koulutuksiin osallistuvilta yrityksilta kerätään koulutuksen jälkeen tiedot laskennallisista palkkakustannuksista koulutuksen ajalta.

Syy miksi nuo tunnit ja kustannukset tulee raportoida, on se, että OPeret -projektin kustannukset katetaan julkisella tuella (Euroopan sosiaalirahasto) ja yksityisellä rahoituksella, joka jakaantuu:

– yksityisten suoraan maksamaan maksuosuuteen, jonka laskuttaa koulutuksen päätyttyä projektin koordinaattori eli Teknologiakeskus Hermia Oy ja

– ns. laskennallisiin kustannuksiin, joita ovat yrityksen tai yhteisön maksamat osallistujien palkka- ja sivukulut sekä matka- ja majoituskustannukset projektiin (=koulutukseen) osallistumisen ajalta.

Lomakkeeseen kirjataan siis kaikki ne hyväksyttävät tunnit ja kulut, jotka syntyivät yritykselle tai yhteisölle, kun työntekijä oli poissa (=koulutuksessa) tuotannollisesta työstään. Kirjattaessa tunteja on huomioitava, että koulutus voi viedä tuotannollista työtä useampanakin kuin yhtenä, juuri varsinaisena koulutuspäivänä mm. etä- ja ennakkotehtävien, lähtötasokyselyjen täyttämisen, ilmoittautumisen tai sisältötiedustelujen muodossa.

Hankkeen koordinaattori:
Teknologiakeskus Hermia Oy
tel. 03-316 5550

Käyntiosoite:
Hermiankatu 1
33720 Tampere

Projektipäällikkö:
Marjut Anderson
tel. 040-7424076
email. marjut.anderson(a)hermia.fi

Laskutusosoite:
Teknologiakeskus Hermia Oy
PL 52936
00021 Laskutus

Verkkolaskuosoite: BELRFI0003477U

Scroll to Top