COSS.fi

COSS.fi

Avoin rajapinta

Avoimen rajapinnan määritelmä

Avoimella rajapinnalla tarkoitetaan rajapintaa, jonka ominaisuudet ovat julkisia ja käytettävissä ilman rajoittavia ehtoja. Lisäksi edellytyksenä on, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla. Avoimien rajapintojen käyttö on maksutonta, eikä käyttäjän tarvitse kysyä erikseen lupaa rajapinnan haltijalta tai kuvata, mihin aikoo rajapintaa käyttää. (Lähde: avoinrajapinta.fi)

COSS ry:n ja Open Knowledge Finland ry:n yhteistyössä laatima avoimen rajapinnan määritelmä.

Milloin avoin rajapinta?

Ohjelmointirajapinta (Application programming interfaces, API) määrittelee ohjelmiston tietojen tai palveluiden tarjoamisen muille tietojärjestelmille. Se voi olla joko datarajapinta tai toiminnallinen rajapinta. Kun puhutaan avoimesta rajapinnasta, edellyttää se seuraavien ehtojen täyttymistä:

  1. Avoimesti dokumentoitu
  2. Käyttöönotettava
  3. Testattava

Tilaajan hallitsema rajapinta

Kyseessä voi myös olla tilaajan hallitsema rajapinta, jolloin tilaajalla on oikeus käyttää ja levittää sitä haluamallaan tavalla. Tällöin tilaaja pystyy halutessaan avaamaan rajapinnan järjestelmäntoimittajasta riippumatta.

Lue lisää aiheesta:

avoinrajapinta.fi

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot:
Liite 10. Tukimateriaali: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa

(JHS-järjestelmä lakkautettiin 1.1.2020 tiedonhallintalain voimaantulon myötä. JHS-suositusten sisältöjä voi edelleen hyödyntää huomioiden, että joiltakin osin ne eivät ole enää ajan tasalla.)

Scroll to Top