Projektit

COSS toimii aktiivisesti mukana erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. COSSin omia projekteja ovat Avoin kunta ja Mindtrek-konferenssi. COSS toimii koordinaattorina Koodikerhossa, EduCloud Alliancessa, roam.fi:ssä sekä Avoinkoodi.fi:ssä. Open MemoryLab, Datasta oivalluksia ja bisnestä ja Poluttamo ovat yhteistyöhankkeita, joissa COSS on mukana usean muun organisaation kanssa.

Tavoitteena erilaisilla projekteilla on jäsenten toiminnan tukeminen, avoimuuteen liittyvän tietouden lisääminen sekä ekosysteemien kehittäminen.

Avoinkoodi.fi-sivusto kokoaa yhteen Suomen julkishallinnon IT-hankkeet sekä opetusalalla käytettävät järjestelmät, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimesti internetissä. Sivuston tarkoituksena on helpottaa tiedon löytämistä ja olemassa olevien ratkaisujen kartoittamista. Avoin lähdekoodi on veronmaksajien ja julkishallinnon yhteinen etu.

COSS Avoin kunta on COSSin jäsenyritysten ja kuntien verkosto, joka rakentaa tulevaisuuden kuntia yhdessä. COSSin jäsenille verkosto on maksuton kanava myydä tuotteitaan ja palvelujaan kunnille. Se on ainutlaatuinen yhteistyöverkosto kunnille, jotka haluavat hyödyntää avoimen innovaation ja avoimen teknologian mahdollisuuksia toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.

Koodikerho järjestää koululaisten iltapäiväkerhoja, jossa lapset oppivat mielekkäällä tavalla ohjelmoinnin perusteet seitsemän viikon aikana. Koodikerhon tavoitteena on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus tutustua ohjelmointiin koti- tai lähipaikkakunnallaan. COSS toimii yhteisön koordinaattorina.

Mindtrek on Tampereella vuosittain järjestettävä, kansainvälinen teknologiakonferenssi, jonka teemoja tarkastellaan avoimuuden näkökulmasta. Kävijöilleen Mindtrek tarjoaa korkealaatuisia esityksiä, verkostoitumista huippuyritysten, tulevien talenttien ja tekijöiden välillä, uusia tulevaisuuden trendejä, sekä elämyksellisyyttä.

Roam.fi on avoin ja langaton laajakaistayhteisö, joka mahdollistaa käyttäjälleen nopean ja turvallisen verkkoyhteyden paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Jakamalla oman langattoman tukiaseman, käyttäjä saa vierailla muiden jäsenten tukiasemissa maksutta.

EduCloud Alliance (ECA) on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alullepanema hanke avoimen koulutuspilvipalvelun standardin (EduCloud) toteuttamiseksi. Allianssin tavoitteena on rakentaa valtiontasoinen, kansainväliseksi tähtäävä ekosysteemi, joka yhdistää oppimispalveluiden käyttäjät, ostajat, kehittäjät ja palveluntarjoajat.

Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hankkeessa (10/2022-12/2023) vahvistetaan eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeen tuloksena syntyy toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke (8/2016 – 12/2017) vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennetaan tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan.

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen -hankkeen (11/2015 – 12/2018) tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä.


Haluatko kuulla lisää yhteistyömahdollisuuksista erilaisissa projekteissa tai kaipaatko kenties omaan projektiisi apua avoimiin tietojärjestelmiin liittyen?

Tilaa uutiskirjeemme

Olen tutustunut rekisteriselosteeseen ja hyväksyn ehdot.*

Seuraa meitä