COSS.fi

COSS.fi

Projektit ja hankkeet

COSS toimii aktiivisesti mukana erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. Yhtenä toimintamme pääpainopisteistä on järjestämämme vuosittainen kansainvälinen teknologia-alan Mindtrek-konferenssi. Tämän lisäksi toimimme koordinaattorina muun muassa lasten valtakunnallisessa Koodikerhossa ja langattomassa verkkoyhteisössä roam.fi:ssä sekä ylläpidämme Avoinkoodi.fi-palvelua.

Lisäksi toimimme mukana myös puolueettomana kumppanina vaihtuvissa hankkeissa asiantuntijan roolissa. Open Memory Lab, Datasta oivalluksia ja bisnestä ja Poluttamo ovat yhteistyöhankkeita, joissa olemme olleet mukana usean muun organisaation kanssa.

Mindtrek

Mindtrek on Tampereella vuosittain järjestettävä, kansainvälinen teknologiakonferenssi, jonka teemoja tarkastellaan avoimuuden näkökulmasta. Kävijöilleen Mindtrek tarjoaa korkealaatuisia esityksiä, verkostoitumista huippuyritysten, tulevien talenttien ja tekijöiden välillä, uusia tulevaisuuden trendejä, sekä elämyksellisyyttä.

Koodikerho

Valtakunnallinen Koodikerho-verkosto järjestää iltapäiväkerhoja, jossa lapset oppivat mielekkäällä tavalla ohjelmoinnin perusteita. Koodikerhon tavoitteena on tarjota kaikille lapsille yhtäläinen mahdollisuus tutustua ohjelmointiin koti- tai lähipaikkakunnallaan. COSS toimii yhteisön koordinaattorina.

Roam.fi

Roam.fi on avoin ja langaton laajakaistayhteisö, joka mahdollistaa käyttäjälleen nopean ja turvallisen verkkoyhteyden paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Jakamalla oman langattoman tukiaseman, käyttäjä saa vierailla muiden jäsenten tukiasemissa maksutta.

Avoinkoodi.fi

Avoinkoodi.fi-sivusto kokoaa yhteen Suomen valtionhallinnossa, opetusalalla ja kuntasektorilla käytettävät ohjelmistot, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimesti. Sivuston tarkoituksena on helpottaa tiedon löytämistä ja olemassa olevien ratkaisujen kartoittamista.

COSS Avoin kunta

COSS Avoin kunta on COSSin jäsenyritysten ja kuntien verkosto, joka rakentaa tulevaisuuden kuntia yhdessä. COSSin jäsenille verkosto on maksuton kanava myydä tuotteitaan ja palvelujaan kunnille. Se on ainutlaatuinen yhteistyöverkosto kunnille, jotka haluavat hyödyntää avoimen teknologian mahdollisuuksia toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.

EduCloud Alliance

EduCloud Alliancen (ECA) aktiivinen toiminta päättyi vuoden 2023 loppuun. ECA oli alkujaan Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alullepanema hanke avoimen koulutuspilvipalvelun standardin (EduCloud) toteuttamiseksi. Useat eri tahot kuluneiden vuosien aikana yhdistivät voimansa edistääkseen digitaalisen oppimisen avointa ekosysteemiä.

Yhteistyöhankkeet

Open MemoryLab

Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hankkeessa (10/2022-12/2023) vahvistetaan eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa sekä koulutusta avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Datasta oivalluksia ja bisnestä

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke (8/2016 – 12/2017) vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennetaan tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan.

Poluttamo

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen -hankkeen (11/2015 – 12/2018) tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä.

Scroll to Top