COSS toimii jäseniään ja sidosryhmiään palvelevana valtakunnallisena osaamiskeskuksena ja yhteistyöverkostona. Toiminnan rahoitus muodostuu jäsenmaksuista, ulkopuolisesta projektirahoituksesta ja palveluiden myynnistä.

COSSin rakennusvaiheen päärahoittaja on ollut sisäasianministeriö. Ministeriön alaisuudessa toimiva kansallinen osaamiskeskusohjelma nimesi yritysten tarpeista syntyneen COSSin vuoden 2003 huippuhankkeeksi. Hankkeen rakennusvaiheen rahoittajina ovat oleet jäsenritykset, Tekes, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan liitto.

COSSin hallinnollisena taustaorganisaationa toimi vuoden 2011 loppuun saakka Hermia Oy. Vuodesta 2012 COSS on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä.

COSSin toimintaa suuntaa ohjausryhmäjäsenistä ja hallituksen kutsumista asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.