Yhteistyökumppanit

Kotimaiset

 

 index Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää
verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta
ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.

logo3_tr

Ite wiki oy edistää yritysten liiketoiminnan digitalisointia
koostamalla yhteen alan tarjoajayritykset ja toteutukset.
 

Oppilaitokset

COSS  tekee paljon yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa,
erityisesti tietotekniikan laitosten parissa. Tarkoituksena on yritysten,
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön edistäminen
erilaisissa projekteissa.

okf_logo

Open Knowledge Finland on rekisteröity voittoa tavoittelematon yhdistys,
joka on osa suurempaa kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa.
Sen tarkoituksena on edistää tiedon ja sisältöjen avoimuutta ja
avoimien aineistojen käyttöä Suomessa.

Tekes-logo

Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian,
innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja,
kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä
sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia.

Kansainväliset

 

OBOOE (The Open Business Organisation of Europe) on verkosto,
joka yhdistää kansallisesti toimivat open source -yhdistykset ja
edustaa Euroopan OSS-ammattilaisia.
Open Source Observatory tukee avoimen lähdekoodin sovellusten
ja ratkaisujen kehittämistä ja maiden välistä yhteistyötä sekä
tietojen ja ohjelmistojen vaihtoa. OSOR verkostoituu myös
kansallisten tietovarastojen kanssa pyrkien luomaan Euroopan
laajuisen avoimen lähdekoodin tietovarastojen yhteenliittymän.

Tilaa uutiskirjeemme

Seuraa meitä