COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry edistää avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden hyödyntämistä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. COSSin tavoitteena on olla jäsenineen tunnetuin ja tunnustettu avoimen lähdekoodin toimija Suomessa. Toiminta perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön, verkostojen luomiseen ja tiedottamiseen. Näiden lisäksi COSS toimii puolueettomana kumppanina myös erilaisissa hankkeissa ja projekteissa asiantuntijan roolissa.

PROJEKTIT JA HANKKEET