COSS.fi

COSS.fi

Jäsenyys

Jäsenenä hyödyt monipuolisista palveluista ja verkostoista

Liittymällä COSSiin pääset osaksi laajaa verkostoamme sekä tuet työtä avoimen lähdekoodin ja muiden avoimien teknologioiden käytön edistämiseksi. Yhteensä COSSin verkostoon kuuluu jo yli 50 yhteisöjäsentä, lukuisia kannatusjäseniä sekä paljon erilaisia yhteistyökumppaneita niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta.

Lisäksi COSSilla on myös kattavat jäsenedut, joilla pyrimme tukemaan jäsentemme liiketoimintaa avoimiin teknologioihin liittyen. Teemme myös paljon erilaista vaikuttamis- ja ekosysteemityötä sekä osallistumme erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin. Näihin edellä mainittuihin toimintoihin myös COSSin jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan.

Neljä syytä liittyä COSSin jäseneksi

Edunvalvonta

COSSin yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on toimia jäsentensä äänitorvena ja valvoa heidän etujaan käymällä aktiivista keskustelua eri sidosryhmien kanssa varmistaen, että avoimen lähdekoodin etuja ja oikeuksia puolustetaan sekä kansallisella että kansainväliselläkin tasolla. Tätä työtä COSS tekee aktiivisesti Euroopan tasolla muun muassa APELLin (The European Open Source Software Business Association) kautta toimiessaan yhtenä sen perustajäsenistä.

Jäsenedut ja liiketoiminnan tukeminen

COSS tarjoaa jäsenilleen monipuolisia jäsenetuja sekä auttaa jäseniään luomaan menestystarinoita avoimen lähdekoodin ratkaisuja hyödyntäen.

Koulutukset, tapahtumat ja verkostoituminen

COSS tarjoaa jäsenilleen vuosittain erilaisia alan verkostoitumismahdollisuuksia sekä tapahtumia ja koulutuksia, joihin jäsenemme pääsevät osallistumaan joko ilmaiseksi tai alennettuun hintaan.

Vaikuttaminen

COSS lisää tietoutta avoimesta lähdekoodista sekä edistää suomalaisen IT-alan kasvua ja työllisyyttä kiihdyttämällä suomalaislähtöisen teknologian menestystä. Lisäksi COSS tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua avoimuuden ytimeen luomaan muutosta.

Tutustu jäsenyyksiimme

Yhteisöjäsenyys

Yrityksille ja organisaatoille, jotka toimivat avoimen lähdekoodin ja muiden avoimien teknologioiden parissa tai haluavat tukea niiden kehitystä.

Kannatusjäsenyys

Yksityishenkilöille, jotka haluavat osallistua verkoston toimintaan ja tukea avoimen lähdekoodin yhteisöjä sekä niiden kehitystä.

Kuntakumppanuus

Kunnille ja kaupungeille, jotka haluavat osallistua verkoston toimintaan sekä saada apua ja tukea oman kunnan toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.

Jäseniltämme

COSS ry ajaa aktiivisesti avoimen lähdekoodin hyödyntämisen asiaa. Meille on tärkeä kuulla miten eri aloilla avointa lähdekoodia hyödynnetään sekä toki myös itse viestiä paikkatietoalan avoimen lähdekoodin työkaluista muille COSS ry:n jäsenille. COSSin työ esimerkiksi hankinta-asioissa ja kansainvälisen kehityksen seuraamisessa on todella arvokasta.
Sanna Jokela
CEO, Gispo Oy

Liittymällä verkostoomme olet mukana avoimuuden ytimessä luomassa muutosta!

Scroll to Top