Open World Hero

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland.

Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -tunnustuksella Allan Schneitzin ja Unelmakoulu-projektin. ”Unelmakoulu tuo tietotekniikan koulun arkeen ja pitää yllä unelmaa tasavertaisesta koulusta – myös vientiin,” perusteli palkintoraati Unelmakoulun valintaa vuonna 2013. Kauniaisen suomenkielinen koulutoimi oli kehittänyt määrätietoisesti opetustointaan ja tietotekniikan hyödyntämistä osana opetusta, oppimista ja koulutoimen hallintoa. Tuloksena oli Unelmakoulu, joka hyödyntää voimakkaasti avoimen maailman parhaita käytäntöjä: avointa lähdekoodia, avointa arkkitehtuuria ja avointa innovaatiota. Allan Schneitzin tekemä aktiivinen työ Unelmakoulu-projektin eteen on ollut esimerkillistä ja innostavaa kaikille avoimesta tietotekniikasta ja levittämisestä kiinnostuneille.

Vuonna 2014 Open World Hero -tunnustus jaettiin avoimen maailman gurulle, Michael ”Monty” Wideniukselle työstään avoimuuden edistämiseksi.

Vuoden 2015 Open World Hero -tunnustuksella palkittiin Helsingin kaupunki, joka toimii esimerkkinä kaupungista globaalina suunnannäyttäjänä ja edelläkulkijana. Helsinki kaupunki on rakentanut systemaattisesti avointa kaupunkia ja on hyvä esimerkki myös muille Suomen kaupungeille ja kunnille. Helsingin kaupunki on toiminnallaan tukenut avointa dataa sekä avannut kaupungin päätöksentekoa Ahjo-järjestelmän avulla. Myös avoimet rajapinnat ja yhteisöllisyys ovat osa kaupungin tapaa toimia yhdessä kaupunkilaisten ja koko ekosysteemin kanssa. Helsingin kaupungin tietotekniikkastrategia hyödyntää avointa lähdekoodia, avaa hankintaa ja edistää avointa ICT -ekosysteemiä.

Tietohallintojohtaja Markku Raitio vastaanottamassa Helsingin kaupungin puolesta vuoden 2015 Open World Hero -tunnustusta.

Vuoden 2016 Open World Hero -tunnustus myönnettiin Timo Siraiselle (Dovecot Oy), joka on tehnyt toiminnallaan merkittävää työtä avoimen lähdekoodin edistämiseksi. Hän on työllään yhdistänyt satoja miljoonia ihmisiä tuotteen ja yhteisön avulla – niin käyttäjiä kuin tekijöitäkin. Dovecot toimii esimerkkinä suomalaisesta menestystarinasta, jossa harrastuksesta avoimen lähdekoodin avulla on syntynyt menestyksekäs yritys, joka työllistää niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Timo Sirainen (Dovecot Oy) palkittiin vuoden 2016 Open World Hero -tunnustuksella työstään avoimen lähdekoodin edistämiseksi.

Vuoden 2017 tunnustus myönnettiin professori Tommi Mikkoselle. Mikkonen on erinomainen suomalaisen avoimen maailman akateeminen edustaja. Mikkonen on tehnyt pitkän ja merkittävän uran avoimen tietojenkäsittelyn opetuksen ja tutkimuksen parissa. Hän on ohjannut tai opponoinut lähes 20 väitöskirjaa, ohjannut yli 200 opinnäytettä sekä julkaissut yli 200 artikkelia ja kolme kirjaa sekä on aktiivinen konferenssipuhuja. Mikkosen erityisalueita on ohjelmistokehitys, avoimet arkkitehtuurit ja ohjelmistot sekä avoimet ohjelmistoekosysteemit. Mikkonen myös yhdistää menestyksellä tutkimusta ja käytäntöä ja tuloksena on muun muassa avoimen lähdekoodin lisenssillä julkaistu web-sovellusten ohjelmointiympäristö Lively for Qt. Nykyään Mikkonen on professorina Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, Linuxin kotiyliopistossa.

Professori Tommi Mikkonen (keskellä vasemmalla) vastaanottamassa Open World Hero -palkintoa Mindtrek 2017 -konferenssissa Tampere-talolla.

Vuoden 2018 Open World Hero-tunnustuksella palkittiin kansanedustaja Jyrki Kasvi. Jyrki Kasvi on ajanut ansiokkaasti avoimen teknologian ja avoimuuden asiaa eri foorumeilla. Hän on ollut Espoon valtuustossa vuodesta 1996 ja Eduskunnassa kolme kautta vuodesta 2003 alkaen toimien muun muassa tulevaisuus- ja hallintovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa edistäen tietotekniikan hyödyntämistä ja avoimuutta. Vuosina 2011 – 2015 Jyrki toimi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n tutkimus- ja kehitysjohtajana edistäen erityisesti avointa dataa. Tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeuskysymykset ovat olleet aina Kasvin agendalla. Jyrkiä on kuultu, kun on tarvittu näkemyksiä vaikka sähköisestä äänestämisestä tai massaurkinnasta tai siitä, miten sähköisiä palveluja tulisi kehittää kansalaisen parhaaksi: ’sähköiset palvelut, verkkourkinta ja kyberturvallisuus ovat liian tärkeitä jätettäväksi teknokraateille’.

Kansanedustaja Jyrki Kasvi vastaanottamassa Open World Hero -tunnustusta 10.10.2018 Tampere-talolla.

Kansanedustaja Jyrki Kasvi vastaanottamassa Open World Hero -tunnustusta 10.10.2018 Tampere-talolla.

Vuonna 2020 Open World Hero -tunnustus myönnettiin Maanmittauslaitokselle. Perusteluissa Maanmittauslaitosta luonnehdittiin uranuurtajaksi julkisen datan avaamisessa. Maanmittauslaitos on oiva esimerkki julkisen sektorin ja rekisterinpitäjän roolista matkalla kohti digitaalista datataloutta. Heidän karttapalvelu on erinomainen esimerkki avoimen datan voimasta uusien palvelujen kehittämiseksi ja taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi. Maanmittauslaitos on tuotteistanut karttapalvelustaan avoimen lähdekoodin Oskari-alustan kenen tahansa käytettäväksi ja luonut sen ympärille kokonaisen karttapohjaisten palvelujen kehittäjien ekosysteemin. Usea kaupallinen karttapohjainen palvelu perustuu Oskariin. Myös Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelu, joka tarjoaa tilannetiedon Suomen metsistä tukeutuu palvelussaan Maanmittauslaitoksen avoimeen karttapalveluun. Maanmittauslaitos on erinomainen esimerkki miten Suomen älykästä infrastruktuuria käyttämällä palvelut paranevat ja toiminta tehostuu.

Palkinto luovutettiin 30.1.2020 Smart City Mindtrek -konferenssin yhteydessä Tampereella. Paikalla tilaisuudessa palkintoa vastaanottamassa oli Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Petri Korpinen (keskellä).

Palkinto luovutettiin 30.1.2020 Smart City Mindtrek -konferenssin yhteydessä Tampereella. Paikalla tilaisuudessa palkintoa vastaanottamassa oli Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Petri Korpinen (keskellä).

Viimeisimpänä Open World Hero -tunnustus myönnettiin vuonna 2021 Harri Pitkäselle. Pitkänen on kehittänyt avoimen lähdekoodin Voikko-kielityökalun suomen kielen koneelliseen käsittelyyn, kuten oikolukuun, tavutukseen ja analysointiin. Lisäksi hän on tehnyt vapaaehtoistyönä avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmiston LibreOfficen suomennosta. “Voikko on paras ja ainoa avoimen lähdekoodin suomen kielen oikolukutyökalu, ja siksi keskeinen avoimen lähdekoodin työpöytäkäytölle Suomessa”, perusteltiin Open World Hero -voittajan, Harri Pitkäsen, valintaa.

Vuoden 2021 palkinnonsaaja julkistettiin COSSin online-jäsentapahtumassa 15.12.2021.

Tilaa uutiskirjeemme

Olen tutustunut rekisteriselosteeseen ja hyväksyn ehdot.*

Seuraa meitä