COSS.fi

COSS.fi

Yhdistyksen toiminnasta

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry  on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden hyödyntämistä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Tavoitteenamme on olla yhdessä jäsentemme kanssa tunnetuin ja tunnustettu avoimen lähdekoodin toimija Suomessa.

Toimintamme koostuu laaja-alaisesta yhteistyöstä, vaikuttamisesta, ekosysteemien ja verkostojen rakentamisesta sekä jäsentemme liiketoiminnan tukemisesta. Näiden lisäksi toimimme puolueettomana kumppanina myös erilaisissa vaihtuvissa hankkeissa ja projekteissa asiantuntijan roolissa.

Missio

Luoda asiakkaiden eli jäsenten menestystarinoita avoimia ratkaisuja hyödyntäen.

Strategiset tavoitteet

COSS jäsenineen on tunnetuin ja tunnustettu avoimen lähdekoodin toimija Suomessa.

COSS on kasvava yhteisö sekä haluttu avoimen lähdekoodin kumppani.

COSS on jäsenilleen paras avoimien ratkaisujen katalyytti, tuki ja alusta.

COSS on avoimen lähdekoodin, tiedon ja osaamisen paras lähde Suomessa.

Suomi on maailman paras paikka yrittää avoimen lähdekoodin avulla ja ympärillä, ekosysteemin ydin.

Verkostot

COSSin verkostoon kuuluvat yli 50 yhteisöjäsentä, jotka koostuvat yrityksistä, tutkimus- ja koulutuslaitoksista sekä muista organisaatioista. Tämän lisäksi COSSilla on lukuisia aiheesta kiinnostuneita kannatusjäseniä.

Kansainvälisesti COSS tunnetaan yhtenä Euroopan vanhimmista ja aktiivisimmista avoimuuden keskuksista.

COSS tekee myös tiivistä yhteistyötä useiden kotimaisten sekä kansainvälisten kumppanien kanssa. Erityisesti COSS vaikuttaa aktiivisesti eurooppalaisessa kansallisten avoimen lähdekoodin bisnesyhdistysten katto-organisaatiossa APELLissa (the European Open Source Business Association) yhtenä sen perustajäsenistä. COSSin jäsenenä pääset mukaan APELL-yhteistyön kautta eurooppalaisiin avoimen lähdekoodin verkostoihin. Lisäksi voimme auttaa kansainvälisten liiketoimintakontaktien löytämisessä ja tarjoamme tietoa eri EU-maiden kohdemarkkinoista.

Jäsenten edunvalvonta ja vaikuttamistyö

COSSin yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on tehdä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, toimia jäsentensä äänitorvena ja valvoa heidän etujaan käymällä aktiivista keskustelua eri sidosryhmien kanssa varmistaen, että avoimen lähdekoodin etuja ja oikeuksia puolustetaan sekä kansallisella että kansainväliselläkin tasolla.

Esimerkkejä yleisistä toimenpiteistä niin Suomessa kuin myös EU:n tasolla:

 • Vaikuttaminen lainsäädäntöön ja politiikkaan avoimen lähdekoodin edistämiseksi ja käytön esteiden poistamiseksi.
 • Avoimen lähdekoodin käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa ja projekteissa
 • Yhteistyö muiden teknologia- ja ohjelmistoalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
 • Osallistuminen julkisiin kuulemisiin ja konsultaatioihin sekä kansainvälisiin alan konferensseihin ja seminaareihin.
 • Koulutus ja tiedotus avoimen lähdekoodin merkityksestä ja sen tarjoamista hyödyistä.

Esimerkkejä muusta toiminnastamme:

 • Julkishallinnon tukeminen kaikissa tietojärjestelmien avoimuutta edistävissä pyrkimyksissä (työryhmätoiminta ja konsultointi)
 • Yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön edistäminen erilaisissa projekteissa
 • Räätälöityjen koulutusten ja konsultoinnin tarjoaminen avoimeen lähdekoodiin ja muihin avoimiin teknologioihin liittyen
 • Alan tapahtumien järjestäminen ja niiden tukeminen (esimerkiksi vuosittainen kansainvälinen teknologia-alan Mindtrek-konferenssi, jossa jäsenillemme tarjolla erilaisia sponsorointi- ja näkyvyysmahdollisuuksia)
 • Tiedottaminen verkossa ja muissa medioissa
 • Vuosittaisen Open World Hero -tunnustuksen jakaminen
Scroll to Top