COSS.fi

COSS.fi

Koulutus ja konsultointi

COSS tarjoaa monipuolisesti erilaisia koulutus- ja konsultointipalveluita avoimeen lähdekoodiin liittyen. Lisäksi tuotamme tarvittaessa myös erillisiä avoimen lähdekoodin selvityksiä ja raportteja eri teemoista.

Yleisiä koulutusten ja konsultointien aiheita ovat esimerkiksi avoimen lähdekoodin oikeudelliset, liiketoiminnalliset, tekniset ja yhteisölliset kysymykset. Lisäksi tarjoamme apua ja konsultointia muun muassa avoimen lähdekoodin ohjelmistovalintoihin. 

Esimerkkejä koulutus- ja konsultointiteemoista:

Avoimen lähdekoodin hankinta

Mitä strategista hyötyä on hankkia avointa lähdekoodia? Mitä erityispiirteitä ja näkökulmia avoimen lähdekoodin hankintaan liittyy? Mitä tarkoittaa valmiin avoimen lähdekoodin yhteisötuotteen hankinta? Entä missä tilanteissa tulisi taas keskittyä avoimen lähdekoodin ratkaisun kehittämiseen joko tilauspalveluna tai palkata osaamista sen kehittämiseen itse?

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Millaisia erilaisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuja on saatavilla eri tarpeisiin ja toimialoille? Mitä näkökulmia ohjelmistovalintaa tehdessä tulisi ottaa huomioon? Mihin tarkoitukseen ohjelmistoa aiotaan käyttää tai mllaisia ominaisuuksia siltä vaaditaan? Mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttö voi tarjota? Mitä taas ovat ohjelmiston käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit ja haasteet?

Avoimen lähdekoodin liiketoimintamallit

Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia avoin lähdekoodi tarjoaa? Miksi tehdä liiketoimintaa avoimella lähdekoodilla? Millaisia erilaisia avoimen lähdekoodin liiketoimintamalleja on olemassa? Entä miten ne eroavat toisistaan? Mitä etuja ne tarjoavat ja toisaalta mitä haasteita niihin liittyy? Mitkä asiat vaikuttavat liiketoimintamallin valintaan?

Avoimen lähdekoodin lisensointi

Mitä erilaisia avoimen lähdekoodin lisenssejä on? Miten ne eroavat toisistaan? Millainen lisenssi kannattaisia valita? Miten valittu lisenssi tukisi projektin tulevaisuuden visiota? Entä mitä tarkoittaa avoimen lähdekoodin compliance ja sen varmistaminen?

Avoimen lähdekoodin yhteisöt

Miten avoimen lähdekoodin yhteisöt toimivat? Millaisia erilaisia rooleja yhteisöissä on? Miten luoda avoimen lähdekoodin yhteisö ja ekosysteemi? Mitä riskejä siihen liittyy ja miten niiden syntymistä voidaan ehkäistä? Miten luoda toimiva yhteisöstrategia ja hallintamalli? Miten sitouttaa yhteisö, jotta kiinnostus ja kehittäminen jatkuu aktiivisena?

Avoimen lähdekoodin käyttö julkishallinnossa

Mitä ovat avoimen lähdekoodin käytön hyödyt julkishallinnossa? Entä mahdolliset esteet tai haasteet? Miten avoimen lähdekoodin käyttöä voidaan edistää julkishallinnossa? Ja miten sen käytön onnistumista voidaan mitata? Mitkä ovat yleisimpiä julkishallinnon hyödyntämiä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää

Kaikki tarjoamamme koulutus- ja konsultointipalvelut räätälöimme asiakkaan tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi.

Mikäli olet kiinnostunut COSSin tarjoamista palveluista, ole meihin yhteydessä niin keskustellaan lisää tarpeistasi!

Scroll to Top