Datasta oivalluksia ja bisnestä

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennetaan tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke yhdistelee data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua tuloksena uusia tuotteita ja palveluja, työpaikkoja ja hyvinvointia, toteaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta vastaava Jyrki Koskinen.

Parhaita käytäntöjä ja kokemuksia aiheesta kerätään kolmessa hankkeeseen kuuluvassa työpaketissa, joita ovat Aviapolis, palveluja matkaajille, Hyvä pitkä elämä sekä Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennus. Hankkeen tuotokset koostetaan ja julkaistaan vapaasti jokaisen hyödynnettäväksi.

 

Aviapolis, palveluja matkaajille -työpaketissa yhdistetään yritysten omaa dataa ja avointa dataa. Dataa analysoimalla löydetään oivalluksia uusiksi palveluiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle ja koko Aviapoliksen alueelle.

Työpaketin omistaja: Vantaan kaupunki
Muut tahot: Tampereen yliopisto, Laurea, Turbiini, Metropolia

 

Hyvä pitkä elämä -työpaketissa tutkitaan keinoja, miten terveystutkimus saataisiin entistä nopeammin jalostettua uusiksi palveluiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi. Erityisesti tarkastellaan tutkimustietoja ja analytiikan työkaluja, joilla voi ennustaa masennuksen tai muistisairauden riskejä. Hankkeessa tarkastellaan myös miten ihmisestä ja elinympäristöstä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa. Ideoiden toteutuksesta hyötyvät yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sillä hanke selkeyttää tiedon käytön periaatteita osana digitaalisten palvelujen kehittämistä.

Työpaketin omistaja: Oulun yliopisto

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksessa yrityksiä valmennetaan hyödyntämään analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Luento- ja harjoitteluvaiheen jälkeen yritykset soveltavat oppeja omalla case-projektilla yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Tuloksena on uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa. Työpaketin omistaja  on COSS, analytiikkavalmennuksesta vastaa Tampereen yliopisto ja palvelumuotoilun ja -liiketoiminnan valmennuksesta vastaa Laurea.

Työpaketin omistaja: Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry
Muut tahot: Tampereen yliopisto, Laurea

 

Hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä.

Hanke on alkanut 01.08.2016 ja päättyy 31.12.2017.

Tilaa Datasta oivalluksia ja bisnestä -uutiskirje!


Tilaa uutiskirjeemme

Seuraa meitä