COSS.fi

COSS.fi

Datasta oivalluksia ja bisnestä

DOB-banneri

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke (DOB) päättyi 31.12.2017. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua yhdistävä innovaatioalusta tavoitteena vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa. Hankkeessa kehitettyä innovaatioalustaa hyödynnettiin tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennettiin yrityksiä ottamaan data-analytiikka ja asiakaskeskeinen palvelumuotoilu osaksi yrityksen kilpailuetua.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke yhdisteli data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua tuloksena uusia tuotteita ja palveluja, työpaikkoja ja hyvinvointia, toteaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta vastannut Jyrki Koskinen.

Hankkeen tuloksia, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä on koostettu ja julkaistu DOB-työkalupakissa vapaasti jokaisen hyödynnettäväksi.

Työpaketit

Aviapolis – palveluja matkaajille -työpaketissa yhdistettiin yritysten omaa dataa ja avointa dataa. Dataa analysoimalla löydettiin oivalluksia uusiksi palveluiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle ja koko Aviapoliksen alueelle.

Työpaketin omistaja: Vantaan kaupunki
Muut tahot: Tampereen yliopistoLaureaTurbiiniMetropolia

Hyvä pitkä elämä -työpaketissa tutkittiin keinoja, miten terveystutkimus saataisiin entistä nopeammin jalostettua uusiksi palveluiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi. Erityisesti tarkasteltiin tutkimustietoja ja analytiikan työkaluja, joilla voi ennustaa masennuksen tai muistisairauden riskejä. Hankkeessa tarkasteltiin myös miten ihmisestä ja elinympäristöstä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää terveyttä edistävien elinympäristöjen suunnittelussa. Ideoiden toteutuksesta hyötyivät yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sillä hanke selkeytti tiedon käytön periaatteita osana digitaalisten palvelujen kehittämistä.

Työpaketin omistaja: Oulun yliopisto

Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksessa yrityksiä valmennettiin hyödyntämään analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Luento- ja harjoitteluvaiheen jälkeen yritykset sovelsivat oppeja omalla case-projektilla yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Tuloksena oli uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa. Työpaketin omistaja oli COSS, analytiikkavalmennuksesta vastasi Tampereen yliopisto ja palvelumuotoilun ja -liiketoiminnan valmennuksesta vastasi Laurea.

Työpaketin omistaja: Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
Muut tahot: Tampereen yliopistoLaurea

Hanke oli osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyi Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä.

Hanke alkoi 01.08.2016 ja päättyi 31.12.2017.

Scroll to Top