COSS.fi

COSS.fi

Menneet projektit

ALHO (Avoimen lähdekoodin hankintaopas)

ALHO-projektissa tuotettiin JHS-suositus ”Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa”. Suositus sisältää perustietopaketin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytöstä sekä käsittelee julkisiin hankintoihin liittyviä ja muita oikeudellisia erityiskysymyksiä.
Lisää >>

FILOSI

Finnish Linux and Open Source Initiative -foorumi (FILOSI) toimi ohjelmistoalan tutkimuslaitosten ja yritysten kansallisena foorumina, joka ideoi innovatiivisia tutkimushankkeita, tuki niiden toteuttamista tutkimuslaitoksissa ja tarjosi palvelinresursseja avoimen lähdekoodin projekteille.
Lisää >>

OSSI

OSSI tutki avoimien lähdekoodien ohjelmistojen hallinnointia kiinteänä osana liiketoimintaa.
Lisää >>

OPERET

Operet (Open source region Tampere) järjesti koulutuksia, yrityskohtaista konsultointia ja asiantuntijaseminaareja. Operetin tavoitteena oli parantaa pääasiassa Pirkanmaalla toimivien yritysten kykyä hyödyntää avointa koodia ja avointen kehittämismallien soveltamista muussa liiketoiminnassa, esimerkiksi tuotekehityksessä ja sisällöntuotannossa.
Lisää >>

SERVOSS

ServOSS-tutkimushanke yhdisti avoimen lähdekoodin, palveluliiketoimintamallit ja kansainvälistymisen.
Lisää >>

VERSO OSBP

Teksin Verso-teknologiaohjelman rahoittama ja COSSin toteuttama Verso Open Source Business Programme paransi yritysten valmiuksia open sourcen hyödyntämiseen kansainvälisessä liiketoiminnassa. Se tarjosi osallistujille tiiviin koulutuspaketin, korkeatasoista konsultointia ja tilaisuuden kiinnittyä alan kansainväliseen verkostoon.
Lisää >>

Scroll to Top