COSS.fi

COSS.fi

Avoin lähdekoodi nostaa asemaansa niin julkishallinnossa kuin COSSin toiminnassakin

Open source software

Avoimen lähdekoodin merkitys kasvoi etenkin julkishallinnossa

Vuoden 2021 aikana avoimen lähdekoodin asema kasvoi etenkin julkishallinnon puolella. Tätä kasvua vauhditti muun muassa Euroopassa keskusteluihin noussut digitaalinen suvereniteetti, jossa avoin lähdekoodi nähdään yhtenä mahdollisena ratkaisuna.

“On hienoa havaita, että avoin lähdekoodi on nousemassa Euroopan digitalisaatiossa keskeiseen asemaan. Avoimen lähdekoodin teollisuudessa nähdään suuri potentiaali Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisessa.”, kommentoi tilannetta myös COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

Lisäksi Euroopan komissio julkaisi syyskuussa tutkimuksen avoimen lähdekoodin vaikutuksista. Tutkimuksessa ilmeni, että avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja laitteistot ovat avainasemassa digitaalisessa muutoksessa ja vaikuttavat myös merkittävästi EU:n bruttokansantuotteeseen. Avoimen maailman kannalta tutkimuksessa esille tuotujen havaintojen uskotaan vievän toimialaan vauhdilla eteenpäin.

Suomessa erinomaisena esimerkkinä mainittakoon eVaka, joka on Espoon kaupungin oma, avoimeen lähdekoodiin perustuva varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä, jota kehitetään yhdessä Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkien kanssa.

Erityisesti kunnista on noussut tarve hahmottaa kustannustehokkaita, toimittajalukottomia vaihtoehtoja suljettujen ratkaisujen korvaajiksi erityisesti etäkokoustyökalujen osalta. COSS julkisti maaliskuussa 2021 Fuugin säätiön tuella tuotetun Avoin etäkokous -projektiraportin ja kattavan listauksen saatavilla olevista potentiaalisista avoimen lähdekoodin etäkokousratkaisuista. Lisäksi raportissa otettiin kantaa myös siihen, miten näistä yksittäisistä avoimen lähdekoodin työkaluista olisi mahdollista muodostaa tekninen kokonaisuus ja minkä yhteisöjen/ organisaatioiden välillä sekä selvitettiin eri työkalujen teknistä yhteensopivuutta.

COSSin toiminta pysyi aktiivisena

Vuoden 2021 aikana COSS keskittyi uudistamaan strategiaansa sekä fokusoimaan toimintaansa entistä enemmän avoimen lähdekoodin suuntaan. Lisäksi COSSin hallitus sai uuden puheenjohtajan, Mikko Lammen (Metatavu Oy).

COSS järjesti 2021 kuntavaalien alla Avoimuuden vaalipaneelin yhteistyössä Open Knowledge Finlandin kanssa. Sekä COSS että OKFI toimivat Suomessa edistääkseen avoimuutta yhteiskunnassa palvelujen ja toiminnan kehittämisen, hyvinvoinnin ja demokratian moottorina. Avoimuuden vaalipaneelin kautta saimmekin näille tärkeiksi kokemillemme yhteisille teemoille keväällä järjestettyjen kuntavaalien alla näkyvyyttä sekä toimme avoimuuden hyötyjä osaksi julkista keskustelua ja päätöksentekoa.

Mennyt vuosi oli tapahtumille erityisesti haastavaa aikaa ja Mindtrekin ohjelma siirrettiin verkkoon. Pandemian tuomista haasteista huolimatta Mindtrek sai järjestettyä kolme osallistujille ilmaista ohjelmakokonaisuutta: Academic Mindtrek 2021, Mindtrek x DXtera - Impact of Open Technology in Education ja Mindtrek goes Openmind | Creating Solutions with Open Source. 

Mindtrek palaa webinaarien muodossa jälleen tammikuussa 2022. Ensimmäisenä on luvassa webinaari aiheesta digitaalinen suvereniteetti, jonka jälkeen heti helmikuun alussa järjestetään tilanteen salliessa Mindtrek x Smart Villages -lähitapahtuma.

Lisäksi COSSissa keskityttiin syksyn aikana laatimaan Kuntaliiton toimeksiannosta avoimen lähdekoodin hankintaopasta kuntien käyttöön. Hankintaoppaan tavoitteena on toimia kuntien hankintatilanteiden tukena ja vastata avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä siihen, mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Oppaassa tullaan käsittelemään myös hankintoihin liittyviä juridisia kysymyksiä muutaman relevantin oikeustapauksen kautta. Opas tullaan julkaisemaan vuoden 2022 alkupuolella.

Vuoden lopussa järjestimme jäsentilaisuuden, jossa keskusteltiin avoimen lähdekoodin nykytilanteesta niin Suomessa kuin laajemmin maailmalla, kiitos vielä kaikille mukana olleille! Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin COSS ry:n hallituksen ja ohjausryhmän toimesta valittu vuoden 2021 Open World Hero, Harri Pitkänen! Pitkänen on kehittänyt avoimen lähdekoodin Voikko-kielityökalun suomen kielen koneelliseen käsittelyyn, kuten oikolukuun, tavutukseen ja analysointiin.

COSSin yhteisö jatkoi laajenemistaan

Jäsentemme kanssa pidimme etätapaamisia voidaksemme tutustua paremmin ja tarjotaksemme entistä kohdennetumpia jäsenetuja - näitä tapaamisia jatketaan myös ensi vuonna. Saimme myös uusia jäseniä joukkoomme, kuten Haltun, Druidin (Tinkimätöntä ohjelmistokehitystä avoimella asenteella) ja Digitoimisto Duden (Dudella avoin lähdekoodi ja aktiivinen osallistuminen yhteisön toimintaan ovat osa menestystä). Myös tiivis yhteistyö APELLin (The European Open Source Software Business Association) kanssa jatkui läpi vuoden.

Nyt on aika toivottaa oikein hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2022!

- COSSin väki -

 

Scroll to Top