COSS.fi

COSS.fi

Mikko Lampi COSSin hallituksen puheenjohtajaksi

Avoin lähdekoodi on yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle tärkeämpää kuin koskaan. Käytännössä kaikki ohjelmistoja kehittävät ja niitä käyttävät yritykset hyödyntävät avointa lähdekoodia tavalla tai toisella. Mielenkiintoista on myös, että yhä useampi organisaatio osallistuu aktiivisesti kehittämään ja julkaisemaan avointa lähdekoodia. Se nähdään hyödyllisenä, mutta myös ideologisesti oikeana. Sama koskee julkista sektoria. Hankinnoissa painotus on yhä enemmän kohti avointa lähdekoodia ja muutenkin avoimuutta, vaikkapa datan ja ekosysteemien osalta. Samaan aikaan mm. algoritmien avoimuus puhuttaa.

Toisaalta avoin lähdekoodi liittyy myös EU-tasolla käytävään keskusteluun digitaalisesta suvereniteetista ja Euroopan asemasta digitaalisessa teollisuudessa ja datataloudessa. Kyse ei ole digitaalisesta merkantilismista vaan siitä, että Euroopalla pitäisi olla omaa digitaalista vaikutusvaltaa ja pääomaa, joka toimii eurooppalaisten arvojen pohjalta. Tässä meillä on vielä tekemistä, mutta suunta on olemassa.

COSS toimii rajapintana eurooppalaiseen kontekstiin ja on mukana vaikuttamassa, millainen tulevaisuus meillä on. Toisaalta COSSilla on jalat tukevasti kotimaassa ja kansallisessa yhteisössä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Mikko Lampi uskoo, että COSSilla on keskeinen rooli avoimen lähdekoodin ja laajemmin avoimuuden tematiikan vaikuttajana, edelläkävijänä ja yhteen kokoavana voimana, joka rakentaa suomalaista avoimen lähdekoodin ekosysteemiä.

Tavoitteemme on, että Suomi olisi maailman paras paikka tehdä avoimeen lähdekoodiin perustuvaa bisnestä. Unelmia pitää olla ja niistä voidaan johtaa konkreettisia ja mitattavia askelia, joilla sinne päästään.

Lampi työskentelee itsekin avoimen lähdekoodin parissa suomalaisen ohjelmistoalan yrityksen, Metatavun kehitysjohtajana. Metatavu on nuori softatalo, joka uskoo, että softabisneksen pitää olla reilua. Siinä avoimella lähdekoodilla on aivan keskeinen positio. Aiemmin Lampi työskenteli korkeakoulukentällä digitaalisen talouden tutkimuspäällikkönä. Lähdekoodin lisäksi avoin innovaatio, rajapinnat ja data sekä niihin perustuva bisnes ovat Lammen kiinnostuksen kohteita. Hän on aktiivinen vaikuttaja myös Open Knowledge Finland kautta ja valmistelee parhaillaan aihepiiriin liittyvää väitöskirjatutkimusta.

COSSin hallituksen puheenjohtaja Mikko Lampi

COSSin tulevaisuus näyttää Lammen silmissä valoisalta. Avoimuus on ilmiönä pinnalla ja merkittävä niin elinkeinoelämän kuin yhteiskunnankin kannalta. Yhdistyksen uusi strategia auttaa tuottamaan sen jäsenille uudenlaista lisäarvoa, kasvattamaan sen vaikuttavuutta ja mahdollistamaan reilua ja avointa softabisnestä. Se vaatii kuitenkin uudistumista ja yhteisön aktivoimista sekä hyviä istumalihaksia hallituksen jäseniltä. Hyvä hallitustyö on tulevaisuuden jäsentämistä ja ohjaamista suuntaan, joka johtaa haluamaamme tulevaisuuteen. Tekemistä riittää, mutta on palkitsevaa nähdä tuloksia, Lampi toteaa.

 

Scroll to Top