COSS.fi

COSS.fi

FSFE edistämään julkisten IT hankintojen tasapuolisuutta

Euroopan vapaiden ohjelmistojen säätiö (Free Software Foundation Europe – FSFE) on ryhtynyt edistämään julkisten hankintoja Suomessa. Aloitteessa keskitytään IT-alan hankintailmoituksiin, joissa hankkijat vaativat tiettyä tuotemerkkiä ominaisuuksien sijasta. Tähän päivään mennessä FSFE on käynyt lävitse yli 300 hankintailmoitusta ja niistä hankintailmoituksista, jotka on otettu lähempään tarkasteluun, 14 on selvästi rikkonut hankintalakia. Lakia rikkoneissa hankintailmoituksissa pyydettiin tarjouksia nimenomaisesti tietyn ohjelmistovalmistajan tai tuotemerkin ohjelmista tai tuotteista. Tietyn merkin vaatiminen tarkoittaa kaikkien muiden valmistajien ja tuotemerkkien syrjintää, mikä estää tehokkaan kilpailun toteutumisen.

”Haluamme lisätä tietoisuutta tämänkaltaisista väärinkäytöksistä”, sanoo projektipäällikkö ja Suomen FSFE koordinaattori Otto Kekäläinen. ”Hankintalain tarkoitus on lisätä tervettä kilpailua ja mahdollistaa paremman ohjelmiston saaminen halvemmalla hinnalla, siten tuoden parempaa vastinetta veronmaksajien rahoille. On välttämätöntä, että saamme 100 % julkisrahotteisista IT-osastoista noudattamaan lakia, jotta vapaita ohjelmistoja tarjoavat yhtiöt voivat kilpailla reilulta pohjalta”, hän jatkaa.

”Niissä harvoissa tilanteissa, joissa tuotemerkki voidaan mainita hankintailmoituksessa, tulee sen jälkeen olla maininta ’tai vastaava’”, lisää Martin von Willebrand, projektissa mukana oleva asianajaja. ”Suomen laki ja taustalla vaikuttava direktiivi ovat erittäin selviä tältä osin.”

Hankintalakia rikkovissa tapauksissa FSFE on yhteydessä hankkijaan kertoakseen hankintalaista ja siihen liittyvistä hyvistä käytännöistä. Lakia rikkoneen kohdan yksilöimisen lisäksi kirje sisältää kuusikohtaisen listan suosituksista, joilla taataan toimiva kilpailu:

  1. Perustele hankittava tuote määrittelemällä sen toiminnallisuudet ja standardit. Hyvässä tarjouspyynnössä ei edellytetä tiettyä tuotemerkkiä tai brändiä. Näin taataan, että kilpailevat toimittajat voivat osallistua menettelyyn.
  2. Järjestä hankinnat riittävän pitkiksi, esimerkiksi 4-6 vuoden kausiksi, jotta tomittajan vaihtamiseen ja suunnitteluun jää riittävästi aikaa. Uuden järjestelmän ostaminen vanhalta toimittajalta siitä syystä, että aikataulu ei salli toimittajan vaihtamista, ei ole hyväksyttävää.
  3. Sisällytä kustannusarvioon ja -vertailuun käyttöajan ylläpito sekä elinkaaren loppupään kustannukset, kun järjestelmästä vaihdetaan toiseen.
  4. Varmista, että hankit modulaarisen, avoimia rajapintoja hyödyntävän järjestelmän. Näin on olemassa vaihtoehto vaihtaa yhden moduulin toimittajaa tai lisätä kokonaan uusia moduuleita siten, että vaihdetuilla tai lisätyillä moduuleilla on pääsy olemassa oleviin tietoihin.
  5. Varmista vapaa muokkausoikeus ja lähdekoodit, jotta et ole riippuvainen yksinomaan alkuperäisestä toimittajasta. Toimittajan ei tarvitse luopua tekijänoikeudestaan.
  6. Kaikki edellä mainitut vaatimukset on helpointa toteuttaa suosimalla avointa lähdekoodia.

Kirjeessä FSFE pyytää hankkijaa julkaisemaan uuden hankintailmoituksen, jossa kaikki virheet on korjattu. Vain jos mitään korjaustoimenpiteitä ei havaita, FSFE harkitsee erikseen asian oikeuskäsittelymahdollisuuksia tai nimettyjen rikkomusten ja ne hyväksyneen tai valmistelleen henkilöiden nimien julkaisemista.

Projekti alkoi joulukuussa 2011 ja jatkuu kunnes laittomien hankintailmoitusten määrä on pudonnut olemattomaksi.

FSFE työskentelee yleisen edun puolesta. Toiminnalle voi antaa tukensa sivulla fsfe.org/support.

 

Alkuperäinen lehdistötiedote: http://fsfe.org/news/2012/news-20120619-01

Scroll to Top