COSS.fi

COSS.fi

Suomesta avoimen tiedon edelläkävijä – Open Knowledge Festival saapuu Helsinkiin syyskuussa

Kansainvälinen avoimen tiedon suurtapahtuma Open Knowledge Festival järjestetään Helsingissä 17.–22. syyskuuta 2012. Sadat muutoksentekijät ja asiantuntijat yksityiseltä, julkiselta ja järjestösektorilta ympäri maailmaa kokoontuvat rakentamaan yhteistä avoimen tiedon ekosysteemiä.

Festivaali toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä, ja mukana ohjelmaa rakentamassa on maailmanlaajuinen ryhmä asiantuntijoita. Monipuolisessa ohjelmassa käsitellään muun muassa avointa demokratiaa ja hallinnon dataa, avoimia ja älykkäitä kaupunkeja, avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja liiketoimintaa, avointa designia, datajournalismia ja paljon muuta. Festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Open Knowledge Foundation, Aalto Media Factory ja Suomen Lontoon instituutti.

Festivaaliviikko sisältää työpajoja, luentoja, hackathon-ohjelmointisessioita ja verkkovälitteisiä tapahtumia. Ensimmäisiä varmistettuja puhujia ovat muun muassa datavisualisoinnin mestari Hans Rosling, suoran ja osallistavan demokratian edistäjä Carsten Berg sekä datajournalismin puolestapuhuja Farida Vis.

Yksi festivaalin ohjelmaosioista keskittyy kansainväliseen, 55 maata käsittävään Open Government Partnership -verkostoon (OGP), joka tähtää läpinäkyvyyteen, kansalaisten voimauttamiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen hallinnossa. Suomen hallitus on juuri ilmoittanut Suomen hakevan OGP:n jäseneksi. Muita esimerkkejä tulevasta festivaaliohjelmasta ovat eurooppalaisen kansalaisaloitteen valmistelu sekä suomalaisen saunadiplomatian muuntaminen Avoin sauna -kansalaisliikkeeksi.

Pääjärjestäjien lisäksi festivaalin sisältöä on suunnittelemassa viidenkymmenen kansainvälisen asiantuntijan joukko. Tapahtuman neuvonantajia ovat muun muassa Janet Haven Open Society Foundationista, Peter Troxler International FabLab Associationista sekä Andrew Stott Britannian Cabinet Officesta.

Avoin tieto on laaja käsite, joka käsittää monenlaisen tiedon jakamisen geeneistä paikkatietoon ja kirjallisuudesta ohjelmistokoodiin siten, että tieto on vapaasti käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa kaikille. Tiedon avoimuus mahdollistaa tietoyhteiskunnan transformaation, jossa jäykät hierarkiat korvautuvat joustavalla, monimuotoisella, verkottuneella ja kokeilevalla toimintakulttuurilla. Globaalin, digitaalisen tiedonvälityksen aikakaudella tiedon avoimuudella saavutetaan merkittäviä hyötyjä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla: tieteessä, kulttuurissa, hallinnossa ja taloudessa.

Festivaali järjestetään yhteistyössä mm. EIT ICT Labsin, opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, Aalto Service Factoryn, AVO Open Networks for Learningin, Avoimen ministeriön ja Aalto Pron kanssa. Tapahtuman partnereita ovat Forum Virium Helsinki, Helsingin Sanomat, IBM ja Sitra.

Lipunmyynti aukeaa 18. kesäkuuta, lisätietoja osoitteesta: www.okfestival.org

Kyselyt, haastattelupyynnöt ja lehdistöakkreditoinnit:
Animaya Grant, tiedotuspäällikkö, Suomen Lontoon instituutti
animaya.grant@finnish-institute.org.uk / +44 207 404 3309

TAUSTATIETOA PUHUJISTA

HANS ROSLING
Hans Rosling on palkittu akateemikko, tilastotieteilijä sekä Gapminder Foundationin perustajajäsen ja puheenjohtaja. Gapminder on Trendalyzer-ohjelmiston kehittäjä. Ohjelmisto muuttaa kansainvälisiä tilastoja liikkuviksi, interaktiivisiksi grafiikoiksi. Rosling tunnetaan TED-luennostaan, jota on katsottu yli neljä miljoonaa kertaa. Rosling on myös valittu Time-lehden sadan maailman vaikutusvaltaisimman henkilön listalle.

CARSTEN BERG
Carsten Berg on yhteiskuntatieteilijä, joka on kampanjoinut osallistavan ja suoran demokratian puolesta, esimerkkinä onnistunut kampanja eurooppalaisen kansalaisaloitteen lisäämisestä EU-lainsäädäntöön. Tämän jälkeen hän on jatkanut työtä eurooppalaisen kansalaisaloitteen parissa European Citizens’ Initiative Campaignin johtajana.

FARIDA VIS
Farida Vis on Leicesterin yliopiston viestinnän laitoksen lehtori. Hänen kirjoituksiaan avoimesta tiedosta ja datajournalismista on julkaistu Guardianin datablogissa ja muualla valtamedioissa. Vis on osallistunut Data Journalism Handbookin laatimiseen. Hän oli myös mukana kehittämässä Guardianin datavisualisointia, joka tarkasteli twiittausten välityksellä levinneitä huhuja Lontoon mellakoiden aikana.

TAUSTATIETOA OHJELMASTA

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP
Open Government Partnership (OGP) on monikeskinen kansainvälinen aloite, joka tähtää läpinäkyvyyteen, kansalaisten voimauttamiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen hallinnossa. OKFestival tarjoaa laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston myötä mahdollisuuden julkishallinnon virkamiesten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden väliseen keskusteluun OGP:n mahdollisuuksista ja siten valmistelee Suomen jäsenyyttä verkostossa.

EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE
Uutta eurooppalaista kansalaisaloitetta tullaan valmistelemaan OKFestivalin aikana suomalaisen Avoimen ministeriön tuella. Avoin ministeriö on Sitran Elinvoimafoorumin hankevauhditusrahan voittanut verkkopalvelu, joka hyödyntää joukkoistamista kansalaisaloitteiden edistämisessä. Idea uudeksi kansalaisaloitteeksi muodostetaan festivaalivieraiden yhteistyönä ja sitä työstetään eteenpäin lopullisena tavoitteena saada aloitteelle yhteensä miljoonan EU-kansalaisen tuki vähintään seitsemästä jäsenmaasta ja näin uusi lakialoite EU:n tasolle.

AVOIN SAUNA
Avoin sauna kehottaa suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita avaamaan saunansa ja kutsumaan festivaalivieraat tutustumaan saunaisäntiin ja suomalaiseen saunakulttuuriin. Demos Helsingin avustuksella saunadiplomatia pyritään muuntamaan täysimittaiseksi kansalaisliikkeeksi OKFestivalin aikana, jotta suomalaiset osaisivat hyödyntää saunojaan täysimittaisesti myös tulevaisuudessa.

TAUSTATIETOA JÄRJESTÄJISTÄ

OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION
Open Knowledge Foundation on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää sisältöjen ja tiedon avoimuutta. Se perustettiin 24.5.2004 Cambridgessa, Britanniassa. Järjestö on julkaissut Avointen tietovarantojen määritelmä -tietopankin ja johtaa useita projekteja, kuten CKAN ja Where Does My Money Go. Teknisten työvälineiden lisäksi järjestö tarjoaa laki- ja lisensointineuvontaa avoimiin sisältöihin liittyvissä kysymyksissä.

AALTO MEDIA FACTORY
Aalto Media Factory on Aalto-yliopiston yhteydessä toimiva viestinnän tutkimukseen ja koulutukseen tarkoitettu yhteistyö- ja kehitysalusta. Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhteenliittymä.

SUOMEN LONTOON INSTITUUTTI
Suomen Lontoon instituutti on Lontoossa sijaitseva yksityinen säätiö, jonka tehtävänä on tunnistaa yhteiskunnan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tukea myönteistä yhteiskunnallista muutosta. Instituutti työskentelee taiteilijoiden, tutkijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa sekä edistää kulttuuri- ja yhteiskunta-alan toimijoiden verkostoitumista sekä Suomessa, Britanniassa että Irlannissa.

Scroll to Top