COSS.fi

COSS.fi

COSSin jäsentilaisuus ja vuosikokous järjestettiin Espoossa

COSS ry:n vuosikokous järjestettiin 5.6.2017 Nokian pääkonttorilla Espoossa. Yhdistyksen vuosikokouksessa toiminnanjohtaja Timo Väliharju esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin Timo Väliharjun esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 kuin myös esitys jäsenmaksuista, jotka pysyvät ennallaan viime vuodesta. 

Hallituksesta todettiin, että kaikilla nykyisillä hallituksen jäsenillä Simo Lääveriä lukuunottamatta kolmivuotinen toimintakausi tulee päätökseen. Ilkka Tengvall jättäytyi pois hallituksesta kolmisvuotiskautensa päättyessä. Jo aiemmin toimineet Martin von Willebrand (pj), Jyrki Koskinen (varapj) ja Kim Aaltonen jatkavat hallituksessa. Heidän lisäkseen hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Mikko Malmgren sekä Jarkko Moilanen.

Ohjelmassa oli yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi jäsentilaisuus, jossa kuultiin Henri Tanskasen (Asianajotoimisto HH Partners Oy) esitys EU:n tietosuoja-asetuksesta ja suostumusten hallinnasta. Lisäksi Timo Perälä (Nokia Networks, Head of Software and Standardisation) piti puheenvuoron siitä, miten Nokia näkee avoimuuden merkityksen omassa liiketoiminnassaan ja Anne Pakari (Nokia, Head of Innovation Collaboration Ecosystem Finland) esitteli Open Ecosystem Networkia, joka on seuraava askel liiketoiminnan avoimuudessa. Jäsentilaisuuden ohjelmassa oli myös lisäksi vapaamuotoista verkostoitumista päivällisen merkeissä.

Vuoden 2017 aikana COSS jatkaa aktiivista rooliaan monissa erilaisissa projekteissa, hankkeissa ja avoimissa ekosysteemeissä.

 

Avoinkoodi.fi

Avoinkoodi.fi sivusto on siirtynyt Solita Oy:ltä COSSin ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Avoinkoodi.fi -sivusto kokoaa yhteen Suomen julkishallinnon IT-hankkeet, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimesti internetissä. Sivuston tarkoituksena on helpottaa tiedon löytämistä ja olemassaolevien ratkaisujen kartoittamista. Lue lisää.

 

Koodikerho

Koodikerho järjestää yli kolmasluokkalaisille lapsille iltapäiväkerhoina koodauksen opetusta. Koodikerhon avulla pyritään herättämään nuorten kiinnostusta koodaamiseen ja erilaisiin teknologioihin. Koodikerho on siirtynyt vuoden 2016 lopussa COSSin alle. COSS vastaa Koodikerhon valtakunnallisessa koordinoinnista sekä toiminnan edistämisestä ja kehittämisestä. Viestinnän ja koordinoinnin lisäksi COSSin tarkoituksena on kehittää Koodikerhon kokonaiskonseptia, toimintamallia ja käynnistää yhteisön sekä ohjausryhmän toiminta. Lue lisää.

 

Mindtrek 2017

Mindtrek 2017 on kansainvälinen teknologiakonferenssi, joka järjestetään 20.-21.9. Tampere-talossa kaiken kaikkiaan 21. kerran. Vuodesta 2015 lähtien COSS on ottanut vastuun konferenssin tuottamisesta yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Konferenssia pyritään jatkuvasti kehittämään entistä kansainvälisemmäksi ja yrityslähtöisemmäksi. Vuoden 2017 konferenssin ohjelma koostuu useasta pienemmästä osatapahtumasta, joita ovat Smart City Event Tampere, Immersive Tech, Open World, Academic, eHealth, IoT Event, Recruitment Event sekä Mindtrek Challenge. Lue lisää.

 

Roam.fi

Roam.fi on avoin ja langaton jakamiseen perustuva laajakaistayhteisö. Roam.fi tarjoaa avoimia standardeja ja tunnisrajapintoja käyttävän, salatun verkon, jonka toiminta on laadukasta ja turvallista. Palvelu perustuu jakamiseen – käyttäjä jakaa oman langattoman tukiasemansa ja verkkoyhteytensä yhteisön käytettäväksi. Jakamisen vastineeksi käyttäjä saa vierailla muiden jäsenten tukiasemissa maksutta. Lue lisää.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä

Hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennetaan tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan.  COSSin tehtävänä on koordinoida hankkeen viestintää ja kerätä hankkeen kokemuksista ja hyvistä käytänteistä kaikkien avoimesti käyttöön oleva työkalupakki. Hanke päättyy vuoden 2017 lopussa. Lue lisää.

 

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen

Hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. COSSin rooli hankkeessa on tuottaa tietoa ja selvityksiä keskittyen MyDatan ja digitaalisen jalanjäljen näkökulmiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään webinaareja ja muuta yleistä tiedotusta aiheesta. Hanke päättyy vuonna 2018. Lue lisää.

 

EduCloud Alliance

EduCloud Alliance laatii standardin, jonka myötä digitaalisia oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. Lisäksi ECA pyrkii myös esimerkiksi laatimaan tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksenhallinnan prosessin sekä edistämään oppimispalveluihin tarkoitettujen tunnistautumisratkaisujen kehittämistä. Samalla se tarjoaa jäsenilleen ensiarvoista tietoa digitaalisten oppimispalveluiden kehityksestä sekä arvokkaan mahdollisuuden vaikuttaa alan tulevaisuuteen. COSS toimii allianssissa avoimuuskoordinaattorina vastaten siitä, että avoimuuden vaatimukset täyttyvät. Lue lisää. 

 

Avoin kunta

Avoin kunta on COSSin jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloite sisältää tuotteita ja palveluita strategiasta kehitysprojekteihin, jokapäiväiseen toimintaan ja palvelutuotantoon. COSS jäsenineen auttaa avoimen, kustannustehokkaan ja toimittajalukottoman ratkaisun löytämisessä. Lue lisää. 

_______

COSS ry:n toimintakertomus 2016

 

Scroll to Top