COSS.fi

COSS.fi

MyData-klinikassa keskityttiin siihen, mitä data voi kertoa toimintakyvyn muutoksista

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen Hyvä pitkä elämä -työpaketin ensimmäinen MyData-klinikka keskittyi kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään innovointiin. MyData-klinikoiden avulla lisätään ymmärrystä henkilökohtaisesta tiedosta ja sen hyötykäytöstä osana tulevaisuuden palveluja. Yrityksille suunnattu tilaisuus järjestettiin 1. maaliskuuta 2017 Oulun yliopistolla.

Tilaisuuden pääpuheenvuoron piti Oulun kaupungin kotipalveluiden kehityspäällikkö Sirpa Saarela. Hän kuvasi millaista dataa kognition osalta tarvitaan palveluiden toteuttamiseen ja perehdytti osallistujat kotipalveluasiakkaan palvelupolkuun sekä palveluiden maksajan rooliin ja vaatimuksiin. Yritykset saivat kokonaisuudesta kattavan kuvan olemassa olevista mittareista, prosessista ja tietoaineistoista kotipalvelun sekä palvelusetelin osalta.

 

WP_20170301_11_25_47_Pro

Varsinainen klinikkatyöskentely tapahtui ryhmissä, joissa selvitettiin syvällisesti asiakkaan palvelupolkua sekä asiakkaan mahdollisia odotuksia ja toiveita. Työskentelyssä keskityttiin pohtimaan millaista tietoa ja miten voitaisiin hyödyntää kognition heikkenemisen havaitsemiseen. Ryhmätyön tuloksena syntyneet palvelunäkymät liittyen mm. omahoitoon sekä kognition heikkenemisen riskitekijöiden hallintaan ja seurantaan avaavat kattavia mahdollisuuksia uusien dataan perustuvien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Yritysten innovoinnin tukemista jatketaan 5. huhtikuuta innovaatiotyöpajassa, jossa kohtaavat senioriasukkaiden todelliset tarpeet ja jo tunnistetut bisnesmahdollisuudet. Lisätietoja ja ilmoittaumisen tulevaan innovaatiotyöpajaan löydät täältä.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

Scroll to Top