COSS.fi

COSS.fi

Euroopan komission tutkimus suosittelee avointa lähdekoodia

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisällön ja teknologian pääosaston suosituksien mukaan Euroopan julkishallinnon tulisi tukea avoimen lähdekoodin käyttöä kaikilla talouden ja julkishallinnon alueilla. Saksalais- ja ranskalaistutkijoiden mukaan avoin lähdekoodi on tärkeä Eurooppalaisen ohjelmistoteollisuuden tulevaisuudelle.

 

Tutkimuksen määrittelemät viisi suositusta:

  • Tietoteknisten taitojen parantaminen Euroopassa
  • TIetotekniikan omaksumisen tukeminen teollisuudessa ja palvelusektoreilla
  • Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tukeminen
  • Luottamuksen lisääminen pilvipalveluita ja IT infrastruktuureita kohtaan
  • Julkisen rahoituksen lisääminen tietotekniikan alan  tutkimus ja kehitystoiminnassa

 

Tutkijoiden mukaan Euroopan poliittisten linjausten tulisi vahvistaa avoimen lähdekoodin tietämyksen pohjaa sekä julkisten ja yksityisten organisaatioiden välistä toimintaa. EU:n tulisi tehdä enemmän tuodakseen Eurooppalaisille yrityksille, julkisille organisaatioille ja käyttäjille selväksi millaisia hyötyjä avoimen lähdekoodin käyttämisellä saavutetaan.

 

Tutkimus kehottaa:

  • Auttamaan yrityksiä käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja liiketaloudellisena strategiana ja ottamaan vastaan yhteistuotannon tuomat mahdollisuudet. Yhdysvalloista saatuja esimerkkejä seuraamalla on mahdollista oppia kuinka integroida avoin lähdekoodi toimivaksi liiketoimintamalliksi.
  • Vahvistamaan kommunikaatiota avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitysyhteisön sekä potentiaalisten asiakkaiden piirissä, vahvistaen tietämyspohjaa ja jakaen parhaita esimerkkejä yritysten välillä
  • Tukemaan avoimen lähdekoodin käytössä auttavia ja ohjelmistoja löytäviä teknologioita
  • EU:n instituutioiden tulisi yhä enemmän itse ryhtyä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttäjiksi. Tämän johdosta syntyisi merkityksellisiä käyttökokemuksia, pitkäaikainen tuki vahvistuisi ja korkeatasoinen laadun tarkkailu varmistuisi

 

Lue lisää:

EC study recommends that policies emphasize open source
The economic and social impact of software & services on competitiveness and innovation

 

Scroll to Top