COSS.fi

COSS.fi

COSS toimii avoimuuden asialla

 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n tavoitteena on edistää avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja avoimien standardien käyttöä. Lisäksi tarkoituksenamme on auttaa asiakkaitamme eli jäseniämme luomaan menestystä avoimia ratkaisuja hyödyntäen. Mutta mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa ja mitä COSS oikeasti tekee?

 

Jäsenten toiminnan tukeminen

COSS:n yksi tärkeimpiä tehtäviä on edistää jäsenten liiketoimintaa avoimia ratkaisuja hyödyntäen. Tämän vuoksi toimimme aktiivisesti eri verkostoissa hakien jäsenillemme uusia mahdollisuuksia. Lisäksi teemme päivittäin viestintää jäsenten hyväksi – julkaisemme tietoa ajankohtaista uutisista ja tapahtumista sekä välitämme tiedotteita, tiedusteluja ja tarjouspyyntöjä suoraan jäsenillemme. Lue lisää jäsentoiminnastamme

Vaikuttamistyö

COSS pyrkii vaikuttamaan myös julkishallinnon puolella, missä osallistumme esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan ja tuomaan avoimuuden näkökulmia esille. COSS on osallistunut esimerkiksi JHS 166 -työryhmän toimintaan edistäen avoimen koodin ja rajapintojen vaikuttavuutta uusissa julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisissä sopimusehdoissa (JIT 2015). Vaikuttamistyötä tehdään laajasti myös JulkisCOSS-nimisessä työryhmässä.

Projektit

Tavanomaisen jäsentoiminnan lisäksi COSS:lla on aktiivinen rooli erilaisten projektien ja hankkeiden parissa. COSS:n omina jatkuvina projekteina ovat Mindtrek, EduCloud, roam.fi ja Avoin kunta. Kolmella ensimmäisellä projektilla on oma itsenäinen budjettinsa, jolloin ne eivät kuluta jäsen- ja vaikuttamistyöhön varattuja resursseja.

Mindtrek on vuosittain järjestettävä kansainvälinen teknologiakonferenssi, jonka teemoina ovat avoin lähdekoodi ja avoin data, teollinen internet, älykäs kaupunki, terveysteknologia ja virtuaalitodellisuus. Lisäksi Mindtrekin yhteydessä järjestetään Academic Mindtrek. Tänä vuonna konferenssi keräsi yhteensä noin 1 200 kävijää. Laadukkaan ohjelman lisäksi keskiössä on verkostoituminen yli toimialarajojen uusia innovaatioita luoden. Seuraavan kerran konferenssi järjestetään 20.-21.9.2017.

 

30315859791_a3ea6a0552_z1

 

EduCloudissa puolestaan on kyse avoimen ekosysteemin rakentamisesta, missä luodaan avoimeen teknologiaan perustuvaa oppimisteknologiaa ja sisältöjen digitaalista markkinaa edistävää yhteistä standardia. COSS:n roolina on vastata EduCloudin avoimuudesta ja sen toteutumisesta. Myös roam.fi perustuu avoimen ekosysteemin rakentamiselle, sillä siinä pyritään tarjoamaan yhteisöllisesti nopea ja turvallinen verkkoyhteys paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Niin EduCloudissa kuin roam.fi:ssäkin on omat, COSS:sta riippumattomat jäsenet.

Avoin kunta on COSS:n jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloite sisältää tuotteita ja palveluita strategiasta kehitysprojekteihin, jokapäiväiseen toimintaan ja palvelutuotantoon.

 

Hankkeet

Datasta oivalluksia ja bisnestä – hanke käynnistyi syksyllä 2016 yhteistyössä kuuden muun organisaation kanssa. COSS toimii hankkeessa operatiivisena johtajana sekä vastaa Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksesta, jossa valmennetaan yrityksiä analytiikan ja palvelumuotoilun aikaan. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Oy:ltä.

dob_banneri

 

Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen -hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. COSS:n tehtävänä on perehtyä erityisesti oppijan digitaalisen jalanjälkidatan muodostumiseen ja hyödyntämiseen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

Paljon on siis käynnissä tänäkin vuonna, ja kaikki edellä mainitut toimet tulevat jatkumaan vielä vähintään vuoden 2017 ajan. Siksi aloitammekin vuoden 2017 alusta blogisarjan, jossa kerromme lisää käynnissä olevista toimista ja niiden tuomista mahdollisuuksista niin jäsenille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi luvassa on entistä enemmän verkostoitumista ja erilaisia tilaisuuksia, joihin COSS osallistuu yhdessä jäsentensä kanssa. Pysythän siis kuulolla myös vuonna 2017!

 

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!
Moona + COSS:n tiimi

 

Scroll to Top