COSS.fi

COSS.fi

Miten kehittää kaupunkia ja luoda uutta liiketoimintaa?

 

 

Miten kehittää kaupunkia viihtyisämmäksi ja toimivammaksi, ja luoda samalla uutta liiketoimintaa? DOB-hankkeessa otamme avuksi data-analytiikan ja palvelumuotoilun. Vantaan kaupungin johtamassa työpaketissa ”Aviapolis, palveluja matkaajille” tavoitteena on luoda uusia palveluja ja liiketoimintaa Aviapolikselle matkailijoita ja muita alueen käyttäjiä palvelemaan.

Sekä Helsinki-Vantaan lentokentälle että pääkaupunkiseudulle tarvitaan uudenlaisia palveluja, jotta matkailijoiden kokemus olisi mahdollisimman miellyttävä ja kiinnostava, ja jotta heidän viipymäänsä ja kulutustaan alueella saataisiin nostettua. Etenkin stopover-matkustajat ja kiinalaiset turistit ovat tällä hetkellä tärkeitä kohderyhmiä monelle matkailutoimijalle. Vaikka pääkaupunkiseudulla on upea joukkoliikenne, on kartoituksemme mukaan matkailijoiden liikkumisessa seudulla edelleen kehitettävää. Miten voisimme esimerkiksi helpottaa kiinalaisten turistien liikkumista sekä ostosten tekoa pääkaupunkiseudulla?

Aviapolis puolestaan on merkittävä työpaikka-alue ja liikenteellinen solmukohta, josta on rakentumassa monipuolinen työnteon, asumisen, palvelujen ja virkistyksen alue. Tällä hetkellä palvelutarjonta on kuitenkin vielä vähäistä, vaikka alueella työskentelee paljon ihmisiä. Aviapoliksen rakentuessa on tarvetta niin väliaikaisille kuin pysyville palveluille, jotka vastaisivat sekä alueella työskentelevien että asuvien tarpeisiin. Pidemmällä tähtäimellä Aviapoliksesta on tarkoitus kehittää vuorokauden ympäri elävä lentokenttäkaupunki, joka olisi houkutteleva kohde niin matkailijoille kuin muille alueen käyttäjille.

 

terminal-1210006_1280

 

Hankkeessa tuotamme uusia oivalluksia matkailijoiden ja alueen käyttäjien käyttäytymisestä ja tarpeista analysoimalla yritysten dataa. Monille yrityksille kertyy valtavat määrät tietoa asiakkaidensa kulutuksesta, tyytyväisyydestä ja toiminnasta, mutta resurssit datamassojen analysointiin puuttuvat. Hankkeessamme tämän resurssin tarjoavat Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön tutkijat, jotka hyödyntävät koneoppimista tiedonlouhintatehtävissä. Etenemme muodostamalla yhdessä tutkimuskysymyksiä, jotka nousevat yrityksen aidosta tietotarpeesta, ja jotka toisaalta haastavat data-analyytikkoja ja vastaavat myös kaupunkikehittämisen tarpeisiin. Tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat luonnollisesti myös asianmukaiset salassapitosopimukset ja tietoturva.

Yritysdatan lisäksi olemme kartoittaneet avointa dataa, joka avulla voisimme rikastaa yritysdataa ja hahmottaa kaupunkiympäristön ominaisuuksia. Ensimmäisenä tartuimme MetropAccess-hankkeessa tuotettuun matka-aikamatriisiin, joka käsittää pääkaupunkiseudun saavutettavuustiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla. Matka-aikamatriisin avulla olemme kartoittaneet matkailukohteiden saavutettavuutta lentokentältä. Yksi tapa soveltaa tätä tietoa on matkailukohteiden niputtaminen optimaalisessa järjestyksessä esimerkiksi kiertoajelua varten.

Datoista saatuja oivalluksia törmäytetään jo olemassa olevien sekä aloittelevien yritysten kanssa Laurean ja Metropolian järjestämissä palvelumuotoilutapahtumissa. Tarkoituksena on pohtia asiakaslähtöisesti, minkälaiset palvelut tai tuotteet vastaisivat parhaiten kohderyhmien tarpeisiin. Parhaat ideat viedään käytäntöön Vantaan kaupungin ja Metropolian yhteisessä Turbiini-yrityskiihdyttämössä. Pyrimme tuottamaan kestävää ja mielenkiintoista liiketoimintaa, joka palvelisi niin yksilöitä kuin kaupunkia laajemmin.

 

Teksti:
Elina Eskelä, projektipäällikkö, Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

Scroll to Top