COSS.fi

COSS.fi

Euroopan unioni

Avoimen lähdekoodin kehitystä Euroopassa

  Linuxin käyttö yleistyy Saksan Dortmundissa Dortmundin johtajan antamassa raportissa mainitaan Linux-serverien yleistyminen. Saksan 8.suurimman kaupungin IT-osaston Linuxin käyttö on lisääntynyt vuodesta 2015 jopa 21% vuoteen 2016 mennessä ja Windowsin käyttöön verrattuna Linux muodostaa jo noin kolmasosan osaston ohjelmistoista. Do-FOSS, kaupunginvaltuuston suunnitelmia ja julistuksia monitoroiva asianajoryhmä kannustaa valtuustoa käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja lisätäkseen avoimuutta, luottamusta, […]

Avoimen lähdekoodin kehitystä Euroopassa Read More »

Euroopan komission tutkimus suosittelee avointa lähdekoodia

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisällön ja teknologian pääosaston suosituksien mukaan Euroopan julkishallinnon tulisi tukea avoimen lähdekoodin käyttöä kaikilla talouden ja julkishallinnon alueilla. Saksalais- ja ranskalaistutkijoiden mukaan avoin lähdekoodi on tärkeä Eurooppalaisen ohjelmistoteollisuuden tulevaisuudelle.   Tutkimuksen määrittelemät viisi suositusta: Tietoteknisten taitojen parantaminen Euroopassa TIetotekniikan omaksumisen tukeminen teollisuudessa ja palvelusektoreilla Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tukeminen Luottamuksen lisääminen pilvipalveluita ja

Euroopan komission tutkimus suosittelee avointa lähdekoodia Read More »

EUSurvey apuna julkiselle hallinnolle

EUSurvey on sovellus, joka mahdollistaa julkiselle hallinnolle verkkokyselyn luomisen alusta loppuun. Lisäksi työkalua voidaan käyttää erilaisiin tapahtumiin ja konferensseihin ilmoittautumisessa, järjestettäessä sidosryhmille konsultaatiota tai arviointilomakkeen luomisessa. EUSurveyn ominaisuudet mahdollistavat verkkokyselyn muotoilun, vastausten analysoinnin ja tulosten julkaisemisen. Kyselyyn on saatavissa erilaisia kysymystyyppejä yksinkertaisimmista monimuotoisempiin sekä erilaisia esitysmuotoja. Lisäksi käyttäjälle on tarjolla vinkkejä verkkokyselyn luomiseen. Ratkaisu on

EUSurvey apuna julkiselle hallinnolle Read More »

Scroll to Top