COSS.fi

COSS.fi

EUSurvey apuna julkiselle hallinnolle

EUSurvey on sovellus, joka mahdollistaa julkiselle hallinnolle verkkokyselyn luomisen alusta loppuun. Lisäksi työkalua voidaan käyttää erilaisiin tapahtumiin ja konferensseihin ilmoittautumisessa, järjestettäessä sidosryhmille konsultaatiota tai arviointilomakkeen luomisessa.

EUSurveyn ominaisuudet mahdollistavat verkkokyselyn muotoilun, vastausten analysoinnin ja tulosten julkaisemisen. Kyselyyn on saatavissa erilaisia kysymystyyppejä yksinkertaisimmista monimuotoisempiin sekä erilaisia esitysmuotoja. Lisäksi käyttäjälle on tarjolla vinkkejä verkkokyselyn luomiseen.

Ratkaisu on toteutettu avoimella lähdekoodilla ja sovellus on vapaasti saatavissa. Sovelluksen on kehittänyt Euroopan komissio yhteistyössä ISA-ohjelman tuen kanssa.

Alunperin sovellus luotiin EU:n politiikan tueksi ja hallinto, yrityselämän edustajat sekä kaupunkilaiset pystyivät sen avulla ilmaisemaan mielipiteitään tulevista aloitteista. Nykyään sovellusta hyödynnetään eniten esimerkiksi Euroopan komission pääosastoilla, Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.


Lue lisää:
Joinup

 

Scroll to Top