COSS.fi

COSS.fi

Avoimen lähdekoodin kehitystä Euroopassa

 

Linuxin käyttö yleistyy Saksan Dortmundissa

Dortmundin johtajan antamassa raportissa mainitaan Linux-serverien yleistyminen. Saksan 8.suurimman kaupungin IT-osaston Linuxin käyttö on lisääntynyt vuodesta 2015 jopa 21% vuoteen 2016 mennessä ja Windowsin käyttöön verrattuna Linux muodostaa jo noin kolmasosan osaston ohjelmistoista.

Do-FOSS, kaupunginvaltuuston suunnitelmia ja julistuksia monitoroiva asianajoryhmä kannustaa valtuustoa käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja lisätäkseen avoimuutta, luottamusta, yhteistyötä ja oikeutta päättää omista asioista.

Lue lisää täältä

 

Puolan viranomaiset siirtävät omaisuutta koskevat arvot online-palveluun

Ensi kuusta alkaen Puolan viranomaisten tulee ilmoittaa omaisuutensa verkossa käyttäen eHallituksen alustaa. Systeemillä pyritään taistelemaan korruptiota vastaan ja vähentämään paperin määrää.

Maaliskuun puolivälissä julkistetun portaalin kohteena olevat käyttäjät sisältävät ministerit, parlamentaarikot ja muut julkiset viranomaiset. Heidän tulee ottaa verkkopalvelu käyttöön huhtikuun loppuun mennessä.

Lue lisää täältä

 

Skotlanti painottaa tieto- ja viestintäteknologian jakamista ja uusiokäyttöä

Uuden, 22.maaliskuuta julkaistun digitaalisen strategian mukaan Skotlannin julkishallinnon tulisi keskittyä yhteisiin, jaettuihin teknologia-alustoihin. Hallitus kertoo haluavansa kehittää ”jaetun infrastruktuurin, palvelut ja standardit yhteistyössä julkisen sektorin kumppanien kanssa vähentääkseen kustannuksia ja keskittääkseen resurssit etulinjan palveluihin.”

Strategian mukaan hallituksen tulee:

  • Sijoittaa yhteisiä teknologioita, jotka tarvitsee rakentaa ja hankkia vain kerran
  • Luoda yhteisiä digitaalisia alustoja palveluille jotka rohkaisevat Skotlantilaista julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita innovoimaan julkisten palveluiden toimituksessa
  • Hyödyntää paremmin pilvi-pohjaisia ratkaisuja kustannussäästöjen ja palveluinnovaatioiden pohjana
  • Tarjota selkeää tietoa kustannuksista ja julkisten palvelujen suorituskyvystä, sekä vastata nopeasti palvelujen käyttäjien palautteisiin

Lue lisää täältä

 

Scroll to Top