COSS.fi

COSS.fi

Avoin puolue, kuntavaalien voittaja

COSS selvitti puolueiden kantoja avoimiin teknologioihin ja avoimuuteen. ”Avoin puolue näyttää löytyvän jokaisesta puolueesta”, tiivistää COSS:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju. ”Jokainen puolue näyttää kannattavan avoimen maailman teknologian hyödyntämistä ja avoimia toimintamalleja osana kuntien toiminnan kehittämistä ja kansalaisten osallistamista. Odotamme innolla avoimien kuntien rakentamista vaalien jälkeen.

 

Kuntavaalit lähestyvät ja puolueet kampanjoivat vilkkaasti. Kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona 29. maaliskuuta ja varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017. COSS:n kuntavaalikyselyssä tiedusteltiin puolueiden näkemyksiä avoimuudesta, avoimesta teknologiasta ja tietotekniikan hyödyntämisestä kuntien parhaaksi. Kaikki vastanneet puolueet pitivät avoimuutta tärkeänä ja avointa teknologiaa avaimena parempiin palveluihin. Puolueilla oli myös konkreettisia ehdotuksia, miten tietotekniikkaa tulisi hyödyntää toiminnan kehittämiseksi. COSS kokosi puolueiden vastauksista Avoin puolue 2017 -julistuksen sekä toimenpide-ehdotuksia, miten avointa lähdekoodia, avoimia järjestelmiä ja avointa ajattelua voitaisiin hyödyntää eri aloilla.

Avoin puolue 2017 -julistus

”Avoin data, avoin koodi, avoimet rajapinnat ja avoimet järjestelmät ovat suunta, johon tietoyhteiskuntaa on välttämätöntä viedä. Ne ovat suuri mahdollisuus nostaa suomalainen tietoyhteiskunta tämän vuosisadan menestyjäksi. Julkisella sektorilla ne ovat myös looginen jatke pohjoismaiselle avoimuus- ja julkisuusperiaatteelle: yhteisin verovaroin tuotetun tulee olla avointa, julkista ja yhteisesti hyödynnettävissä. Avoin data, avoin koodi ja avoimet tietojärjestelmät ovat ehdottomasti yksi osa tätä suomalaisen yhteiskunnan päivittämistä 2000-luvulle.” (Vihreät)

”Hyvä kunnallishallinto perustuu avoimeen vuorovaikutukseen kuntalaisten, päättäjien ja viranhaltijoiden kesken. Hyvä hallinto edellyttää laajaa, avointa, läpinäkyvää ja helppokäyttöistä tapaa, jolla kuntalaiset voivat seurata kunnassa tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa.” (Kristillisdemokraatit)

Sosiaali- ja terveystoimi

”Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat klassinen esimerkki julkisista tietojärjestelmistä, joissa julkisen sektorin organisaatio (kunta, sairaanhoitopiiri, maakunta, valtio) jää toimittajaloukkuun kerran hankittuun suljettuun järjestelmään. Olennaisen tärkeää olisikin edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä hankittaessa suljetun koodin avaamista. Siirtyminen avoimiin ohjelmistoihin, kuten yllä on kuvattu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien osalta, olisi tilaisuus kunnille säästää rahaa.” (Vihreät)

“Ohjelmistojen tulee olla toistensa kanssa yhteensopivia, ja niiden tulee tallentaa tieto avointen standardien mukaisesti. Tällöin tiedonsiirto helpottuisi, ja eri kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtion virastojen ohjelmat pelaisivat yhteen ja ymmärtäisivät ongelmitta toisiaan.“ (Kristillisdemokraatit)

“Sote-uudistuksen myötä olisi tärkeää, että samaa avointa järjestelmää käytettäisiin koko maassa, ettei jokainen maakunta keksisi pyörää uudelleen.” (Piraattipuolue)

Opetus

”Suomalaisissa kunnissa on hyviä esimerkkejä siitä, miten palvelut ovat parantuneet ja tehokkuus on lisääntynyt, kun toimintaa on digitalisoitu. Avointa dataa on louhittu jo esimerkiksi uusiksi kirjasto- ja oppimispalveluiksi. Koulutuksessa on jo pidempään hyödynnetty avointa lähdekoodia, mm. yhteiset oppimisalustat ovat tästä hyvä esimerkki.” (SDP)

”Julkisella rahoituksella tuotetut oppimateriaalit tulee julkaista avoimella lisenssillä.” (Piraattipuolue)

Kaavoitus ja rakentaminen

”Tahdomme, että kuntalaiset voivat entistä kätevämmin jo valmisteluvaiheessa vaikuttaa kaavoitukseen antamalla palautteita ja ideoitaan sekä osallistumalla keskusteluun. Kaavojen ja kaavamuutosten esittäminen visuaalisen selkeästi kunnan verkkosivuilla auttaa kuntalaisia osallistumaan valmisteluun.” (Kristillisdemokraatit)

Elinvoiman edistäminen

“Datavirrassa piilee valtavia mahdollisuuksia. Yhä useampi palvelu pohjautuu ohjelmistoille ja tiedolle, joiden koti löytyy datakeskuksista. Tiedon pohjalta syntyy mahdollisuus tuottaa aivan uudenlaisia palveluita ja sovelluksia. Massatieto eli Big Data ja siihen liittyvät sovellukset ovat maallemme yksi uusi vientituotealue. Sen avulla saadaan asiakaslähtöisempiä ja tehokkaampia palveluita, sekä parempaa tietoa päätöksentekoa varten.” (Kokoomus)

“Kuntapuolella on paljon mahdollisuuksia rajapintojen avaamiseen, jotta erilaiset toimijat voivat hyödyntää tietolähteitä ja tuottaa lisäarvoa palveluilla, jotka tätä tietoa käyttävät.” (Perussuomalaiset)

”Hankinnoissa painotetaan avointa lähdekoodia, avoimia järjestelmiä sekä vastuunäkökulmia. Tämä luo uutta pienyrittäjyyttä, työtä ja osaamista Suomeen, pitää kustannukset hallinnassa, ja estää toimittajaloukkuja.” (Vasemmistoliitto)

Alla olevien linkkien takaa löydät puoluetoimistojen lähettämät vastaukset kokonaisuudessaan sekä koosteen kuntavaaliehdokkaiden antamista vastauksista. Eduskuntapuolueista kyselyyn vastasivat kaikki muut puolueet paitsi Keskusta. Lisäksi vastauksen lähetti Piraattipuolue.

 

Kokoomus

Kristillisdemokraatit

Perussuomalaiset

Piraattipuolue

SDP

Vasemmistoliitto

Vihreät

Avoimet tietojärjestelmät ehdokkaiden vaaliohjelmissa

 

Tutustu lisäksi videoon Avoin elämä, jossa kuvaamme, mitä avoin maailma on, ja mitä avoimuus tarkoittaa kuntayhteydessä.

 

 

 

 

Scroll to Top