COSS.fi

COSS.fi

Saksan kehitysministeriö suosittelee avointa lähdekoodia PK-yrityksille

Saksan liittovaltion ministeriö suosittelee avoimien ohjelmistoratkaisujen käyttöä pienille ja keskisuurille yrityksille kehitysmaissa. Avoimet ohjelmistoratkaisut avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia IT-alan toimijoille ja tarjoavat pitkäaikaisia resursseja paikallisille ICT-prosesseille ja innovaatioille.

Ministeriöstä kerrotaan, että ICT-ratkaisut ja palvelut ovat tärkeitä osatekijöitä kestävässä kehityksessä. “Paikalliset asiantuntijat ovat avainasemassa niin toiminnassa, kehityksessä kuin monimutkaisten ICT-aplikaatioiden ongelmakohtien selvittämisessä. Avoimet ohjelmistot ovat saatavilla käyttäjille ilman lisenssimaksuja ja ne antavat käyttäjälleen oikeuden käyttää, muokata, paikantaa ja kehittää ohjelmistoja.” Kasvattaakseen avoimen lähdekoodin käyttöä, ministeriö rahoittaa ICT-yrittäjille kursseja, jotka keskittyvät ohjelmointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Kurssimateriaali on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Ministeriö viittaa Fossfa:n (Free Software and Open Source Foundation for Africa) sekä saksalaisen valtio-omisteisen kehitysyhtiön (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ICT-projektiin, joka käynnistyi vuonna 2008 ja on edelleen aktiivinen 15 Afrikan valtiossa. Projektilla pyritään kasvattamaan afrikkalaisten pk-yritysten kapasiteettia, joka perustuu avoimiin ohjelmistoihin.

Lue lisää
JoinUp

Scroll to Top