COSS.fi

COSS.fi

OECD kehottaa Euroopan valtioita luomaan kannustimia avoimen datan hyödyntämiseksi

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) kehottaa Euroopan valtioita luomaan kannustimia julkisen sektorin organisaatioille ja muille toimijoille avoimen datan hyödyntämiseksi.

Hyvä keino valtioiden avoimen datan jakamisen edistämiseen sekä sen käyttöön ja julkisen hallinnon parantamiseen on dataohjautuvien (data-driven) eGovernment-palvelujen luominen, toteaa OECD:n Digital Government and Open Data -yksikön päällikkö Barbara Ubaldi.

Ubaldi oli yksi maaliskuussa Lissabonissa järjestetyn Sharing & Reuse -konferenssin pääpuhujista. Yritykset ja kansalaiset odottavat valtion digitaalisten palveluiden olevan yhtä helposti saatavilla kuin kaupallisten digitaalisten palveluiden. ”Emme voi olla analogisia valtioita, jotka palvelevat digitaalista taloutta ja digitaalista yhteiskuntaa”, Ubaldi totesi lainaamalla saksalaista ministeriä.
Ubaldi suosittelee, että valtiot kohdistavat oman strategiansa digitaaliseen hallintoon, avoimeen dataan ja innovaatioon. Tämä helpottaa datan jakamista sekä parantaa julkisten palvelujen yhteentoimivuutta.

Aktiivinen julkisen sektorin datan jakaminen ja sen käyttö kannustaa toimijoita sekä julkisen sektorin sisällä että sen ulkopuolella toimimaan yhdessä, toteaa Ubaldi. Ne luovat palveluita, lisäävät arvoa sekä tunnistavat, missä hallinnon tehokkuutta tulee lisätä. Ubaldi mainitsi esimerkkivaltiona Tanskan, joka edistää julkisen sektorin datan käyttöä tehokkuudensa lisäämiseksi.

OECD:n tutkimus osoittaa, että valtiot eivät tee töitä riittävästi osaamisen kehittämisen ja tietoisuuden lisäämisen eteen, jotta julkisen sektorin toimijat voisivat käyttää hyödyksi avointa dataa. Selkeästi tarvetta on myös ohjeistukseen siitä, miten dataa voidaan hyödyntää siten, että samalla huolehditaan yksityisyydestä sekä turvallisuudesta, toteaa Ubaldi.

 

Lue lisää aiheesta:

OECD: ‘Create incentives for reuse of open data’
Presentation by Barbara Ubaldi (PDF)
Presentation by Barbara Ubaldi (youtube)
Sharing and Reuse conference 2017

 

 

 

Scroll to Top