COSS.fi

COSS.fi

Kansalaisdata kuuluu kansalaisille – kaupungit toimivat välikätenä

 

Voivatko kaupungit sisäistää mallin, joka kansallistaa datan ja rohkaisee uudenlaiseen yhteistoimintaan ja demokraattiseen innovaatioon?

 

Avoin teknologia ja avoimuus yleisesti ovat avaimet kaupunkien verkostoitumiseen Francesca Brian, Barcelonan innovaatiojohtajan mukaan. Avoimilla teknologioilla on vaikutus talouteen, demokratiaan ja teollisuuteen. Kukoistaakseen kaupunkien tulee muodostaa digitaalisia strategioita avoimen teknologian ympärille.

 

Suvereenisuus ja kansalaisdatan omistajuus ovat keskeisessä asemassa. Niin sanottu ”City Data Commons” on tärkeä käsite, sillä se tuo pöydälle kysymyksen siitä, miten datasta saadaan mahdollisimman paljon irti. Brian mukaan onkin tärkeää tiedostaa että kyseinen data kuuluu kansalaisille, ei hallitukselle. Kaupunkien tulee toimia tässä suhteessa välikätenä. Verkostoituneen kaupungin rakentaminen vaatii enemmän kuin teknologiaa, sillä myös kulttuuristen ja instituutionaalisten esteiden ylittäminen on haaste. Loppujen lopuksi jos yhteiskunta ei pääse sisään ja tekemään asioita, monitoroimaan ja seuraamaan aktiviteetteja, ei mikään muutu.

 

Lue lisää aiheesta ja tutustu tapoihin, joilla Barcelona pyrkii viemään avoimuutta eteenpäin täältä:

Building the networked city from the ground up with citizens

 

Scroll to Top