COSS.fi

COSS.fi

Italia edistämässä kuluttajan valinnanvapautta

Nykyään markkinoilla vallitsee käytäntö, jossa tietokoneisiin asennetaan automaattisesti suljettuja sovelluksia ja lisenssejä. Vaikka joidenkin lisenssien hyväksyminen tietokoneen käyttöönotossa on maksutonta, lisenssistä aiheutuneet kustannukset ovat kuitenkin usein aiemmin lisätty tietokoneen hintaan. Tämä käytäntö loukkaa kuluttajan valinnanvapautta esimerkiksi avoimien käyttöjärjestelmien suhteen ja Italian Korkein oikeus onkin päättänyt puuttua asiaan.

11.9.2014 Italian tuomioistuin päätti ennakkotapauksessa myöntää tietokoneen ostajalle hyvityksen, jota haettiin tietokoneeseen asennettuun, suljettuun lisenssiin vedoten. Lopputuloksena kuluttaja sai kyseessä olleen lisenssin arvon verran alennusta ostamastaan tietokoneesta. Edellytyksenä hyvitykseen on, ettei valmiiksi asennettua käyttöjärjestelmää ota käyttöönsä.

Suljetuilla käyttöjärjestelmillä myytävät tietokoneet ovat saaneet myös tuomarit kritisoimaan käytäntöä. Tämän hetkistä tilannetta on rinnastettu jopa monopolistiseen taipumukseen ja kaupalliseen pakkojakeluun. Suljetun käyttöjärjestelmän lisäksi kuluttaja on sidottu myös muihin suljettuihin sovelluksiin ohjelmien ja alustojen yhteensopivuuden vuoksi.

Erityisesti Free Software Foundation Europe on ollut jo pitkään niin kutsuttua Windows-veroa vastaan ja onkin nyt tyytyväinen uudesta ratkaisusta. ”Tämä päätös on sekä tervetullut että pitkään odotettu” toteaakin säätiön puheenjohtaja Karsten Gerloff. Hän toivoo myös, että Italia toimisi tässä asiassa suunnannäyttäjänä ja tukisi tietokoneiden ostajien valinnanvapautta.

 

Lue lisää:
FSFE
FSFE wiki

 

Scroll to Top