COSS.fi

COSS.fi

COSS:n vuosikokous ja jäsentilaisuus

 

COSS:n vuosikokous järjestettiin 14.6.2016 Helsingissä. Ohjelmassa oli sääntömääräisen yhdistyskokouksen lisäksi vapaamuotoista verkostoitumista päivällisen merkeissä sekä vuoden 2016 keskeisimpien hankkeiden ja projektien esittelyä.

 

COSS:n vuosikokous

Yhdistyksen kokouksessa esitettiin vuoden 2015 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä myönnettiin hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi käytiin läpi vuoden 2016 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä esitys jäsenmaksuista (pysyvät ennallaan).

Hallituksesta todettiin, että nykyisillä hallituksen jäsenillä (Martin von Willebrand (pj), Jyrki Koskinen (varapj), Ilkka Tengvall ja Kim Aaltonen) on vielä vuosi toimintakautta jäljellä. Heidän lisäkseen toivottiin uusia vahvistuksia hallitukseen ja kokouksessa valittiinkin yksi uusi jäsen – Simo Lääveri.

Yhdistyksen virallisen vuosikokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtaja Martin von Willebrand esitteli yleisesti COSS:n strategiaa ja toiminnanjohtaja Timo Väliharju sekä toinen hallituksen jäsen, Jyrki Koskinen, esittelivät muita hankkeita.

 

Mindtrek 2016

Mindtrek 2016 on kansainvälinen teknologiakonferenssi, joka järjestetään 17.-19.10.2016 Tampere-talossa. Teemoina ovat avoin yhteisökehittäminen ja tulevaisuuden teknologiat. Kaiken kaikkiaan ohjelma koostuu seuraavista osioista: Open Source World, Smart City Event, IoT Event ja Immersion.
Lue lisää

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä

Hankkeessa keskitytään data-analytiikkaan ja palvelumuotoiluun kolmen työpaketin avulla – Aviapolis, palveluja matkaajille, Hyvä pitkä elämä sekä Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuskurssi.  Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille uutta liiketoimintaa, mallisuorituksia ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi hanke edesauttaa yritysten kilpailuedun päivittämistä data-analytiikan avulla. Ensimmäinen valmennuskurssi tullaan aloittamaan syyskuussa Tampereella.
Lue lisää

 

EduCloud & ekosysteemit

EduCloud toteuttaa standardia, jonka myötä digitaalisen oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. COSS toimii allianssissa avoimuuskoordinaattorina vastaten siitä, että avoimuuden vaatimukset toteutuvat. Samaa toimintamallia harkitaan jalostettavaksi myös muille toimialoille.
Lue lisää

 

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. COSS:n rooli hankkeessa on tuottaa tietoa ja selvityksiä MyDatasta ja digitaalisesta jalanjäljestä.
Lue lisää

 

COSS Toimintakertomus_2015
COSS Hankkeet ja projektit 2016

 

 

Scroll to Top