COSS.fi

COSS.fi

COSS – jäsenkysely 2014

Järjestimme aikaisemmin kuluvana keväänä jäsenillemme verkkokyselyn. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa toiminnan osa-alueet, joissa COSS on onnistunut ja osa-alueet, joissa puolestaan on vielä kehitettävää.

Kyselyyn vastanneet kokivat avoimuuden edistämisen suomalaisessa yhteiskunnassa olevan tärkeää. Myös tulevaisuudessa COSS pyrkii toiminnallaan edesauttamaan ja tukemaan avoimuutta tiedottamalla ja osallistumalla aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin. Kiitosta keräsivät lisäksi COSS:in tarjoamat verkostoitumismahdollisuudet sekä erilaiset avoimuuteen liittyvät tapahtumat. Pyrimme järjestämään aikaisempaa enemmän tilaisuuksia verkostoitumiseen ja tarjoamaan jäsenillemme muitakin erilaisia avoimuuteen liittyviä tapahtumia. Olemme tänä vuonna olleet mukana ITK14-konferenssissa, syksyllä osallistumme Avoin Suomi 2014 -tapahtumaan ja ensi vuonna järjestämme jälleen paljon kysytyn OpenMind -konferenssin.

Kehittämisen kohteiksi puolestaan nousivat vuorovaikutus ja B2B-kontaktointi.
Myös jäsenten näkyvyys ohjausryhmän ulkopuolella koettiin vähäiseksi. Osallistumismahdollisuuksia alan tapahtumiin ja tukea erilaisten hankkeiden käynnistämiseen toivottiin aikaisempaa enemmän. Olemme kevään aikana pyrkineet kehittämään vuoropuhelua jäsentemme kanssa ja ottaneet kehitysehdotukset huomioon toimintamme suunnittelussa. Välitämme ja vastaamme kaikkiin avoimuuteen liittyviin kysymyksiin.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Tulevaisuudessa toteutamme kyselyn vuosittain, jotta voisimme paremmin vastata jäsentemme tarpeisiin. Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja kehitysehdotuksia toimintaamme koskien. Jäsentemme mielipiteet ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, jotta voimme tulevaisuudessa keskittyä rakentamaan entistäkin avoimempaa Suomea!

Scroll to Top