COSS.fi

COSS.fi

Koulun arki voi helpottua pienilläkin panostuksilla tietotekniikkaan

Aina ei tarvita isoja ja raskaita tietotekniikkaprojekteja käyttäjien arjen parantamiseksi. Esimerkkinä tästä on Opinsys Oy:n kouluille kehittämä verkkopohjainen työasemien seurantapalvelu. Palvelu tarjoaa ajantasaista tietoa, jonka avulla koulu voi nähdä, mikä on todellinen käyttöaste tietokoneilla koulupäivän aikana. Tiedon avulla voidaan kehitystoimenpiteet kohdentaa oikeisiin asioihin.

Palvelun näkymässä kuvataan käynnissä ja käytössä olevien laitteiden määrä graafisesti. ”Hyödyt ovat jo nyt nähtävillä. On hienoa, kun voi nähdä yhdellä silmäyksellä, ovatko kaikki yli 400 konetta varmasti sammutettuna koulupäivän päättyessä”, toteaa Kasavuoren koulun viestinnästä ja verkostoitumisesta vastaava opettaja Hannu Särkkä. Kehitystyö jatkuu ja tulevana ominaisuutena on muunmuassa mahdollisuus tunnistaa käyttämättömät tietokoneet. ”Käyttö tehostuu ilman uusien koneiden hankkimista, kun vähällä käytöllä olevat tietokoneet voidaan sijoittaa sinne, missä niille on enemmän tarvetta”, kertoo Hannu Särkkä esimerkkinä.

Opinsys Oy on tarjonnut Kauniaisten suomenkieliselle koulutoimelle vuodesta 2007 työasemien ylläpitoa palveluna. Vuosien aikana yhteistyö on vain syventynyt. Perustietotekniikan toimiessa hyvin on koulun resursseja kyetty kohdistamaan myös kehitystoimintaan. ”Meillä opettajat ovat voineet siitä lähtien keskittyä opettamiseen ja tällaisilla pienillä mutta tärkeillä kehittämisprojekteilla saadaan huimasti lisää sujuvuutta arkeen”, toteaa Särkkä.

Hyvästä yhteistyöstä hyötyvät myös yritykset. “Aktiivisen koulun kanssa yhteistyö on antoisaa. Pystymme olemaan mukana luomassa jotakin uutta, kun yhteistyökumppani haluaa olla edelläkävijän roolissa”, toteaa Jouni Korhonen Opinsys Oy:stä jo vuosia jatkuneesta yhteistyöstä Kauniaisten koulujen kanssa.

Sekä Kauniaisilla että Opinsysillä ovat avoimet teknologiat olleet tärkeässä roolissa ratkaisuja kehitettäessä. Tämän lisäksi kehityshankkeet halutaan julkaista avoimella lähdekoodilla. Näin ollen tämänkin hankkeen tuotokset ovat julkisia ja vapaasti kehitettävissä. Näkymä on julkaistu osana Unelmakoulupalveluita, jossa rahoittajana toimii Opetushallitus.

Projektisivu ja lähdekoodit: https://github.com/opinsys/school-status

Lisätietoja

www.opinsys.fi / Opinsys Oy
Jouni Korhonen, puh. 040 848 1264, jouni.korhonen@opinsys.fi

www.unelmakoulu.net / Viestintä- ja verkostoitumisyksikön vetäjä
Hannu Särkkä, puh. 050 3311 515, hannu.sarkka@unelmakoulu.fi

Scroll to Top