COSS.fi

COSS.fi

Dicode – Ideasta ohjelmaksi, yhdessä asiakkaan kanssa

Dicode Oy on ohjelmistopalveluyritys, joka toteuttaa täysin asiakkaan tarpeisiin mukautettuja ratkaisuja. Jokaisella meidän ohjelmistoprojektilla on kaksi päämäärää: laadukas lopputuote ja tyytyväinen asiakas. Olemme toimittaneet ohjelmistoja lukuisille eri toimialoille terveydenhuollosta teollisuusautomaatioon sekä yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille. Menestyksekkäästi läpivietyjä projekteja löytyy pienistä web-työkaluista lähtien aina kokonaisten tuoteperheiden rakentamiseen asti. Toteuttamamme sovellukset tehostavat asiakkaidemme liiketoimintaa ja tiedonkulkua myös globaalissa käytössä.

Tartumme avoimin mielin uusiin projekteihin ja onnistuessamme innostumme. Innostumisten myötä syntyy usein uusia ideoita, joita lähdemme luontaisesti jatkojalostamaan toimiksi tuotteiksi. Näitä haluamme jakaa myös muiden iloksi. Tuoreimpana kiinnostuksen herättäjänä ovat Tampereella järjestettävä 1.-8.9.2021 Suomen miesten isännöimän C-lohkon EM-lentopallopelit. EM-kisahuumassa laadimme sivuston, jossa kuka tahansa voi käydä arvaamassa otteluiden voittajan ja haastaa lisäksi kaverinsa, harrastus- tai työyhteisönsä mukaan. Syntyi Lentistietäjä. Lentistietäjä on käytössä myös 18.-25.8.2021 Romaniassa pelattavien naisten EM-kisoissa.

Uskomme kumppanuuteen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Pisimpään olemme tehneet yhteistyötä Visual Computingin kanssa TaloPelin kehityksen parissa. TaloPeli on omakotirakentajien avuksi kehitetty systemaattinen tapa kuvata rakennusprojektin vaatimuksia ja kustannuksia. Ohjelman avulla kokemattomampikin rakentaja pääsee helposti kiinni siihen, mitä tulee rakennusprojekteissa huomioida. TaloPelin oheen on kehitetty erilaisia lisätyökaluja, kuten Työmaa-taltio: ohjelmisto rakentamisen aineiston hallintaan, dokumentointiin ja toteutuneiden kustannusten seurantaan. Talopelin dokumentteja ei tehdä vain omaksi iloksi, vaan ne ovat käypiä myös silloin, kun rakennus- tai remonttiprojektille ollaan hakemassa pankista lainaa.

Dicodella laaja-alainen osaaminen ja kokemus tietotekniikan eri osa-alueilta yhdistyvät uusimpiin teknologioihin. Se on reseptimme innovatiivisten tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilöstöltämme löytyy koulutusta mm. ohjelmistotuotannon, käytettävyyden, tietokantojen, graafisen suunnittelun ja tietoliikennetekniikan aloilta. Suurimmat vahvuutemme löytyvät web-pohjaisten sovellusten arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käyttämiämme tekniikoita ja teknologioita ovat muun muussa Java, Spring, JavaScript, TypeScript sekä Angular. Projektissa käytettävät teknologiat valikoidaan projektien aloituspalaverissa, kun on tiedossa mitä valmiilta ohjelmistolta halutaan tai mitä sen valmistamiseen on mahdollisesti käytetty aiemmin. Hyödynämme mahdollisuuksien mukaan avoimia lähdekoodeja, jolloin asiakas säästyy kalliilta lisenssikuluilta ja valmista ohjelmistoa on helpompi tarvittaessa jatkokehittää.

Ohjelmistoprojektien lisäksi tarjoamme yrityksille konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Henkilöstömme konsultointipalveluita on saatavilla mm. suunnittelussa, käytettävyydessä, graafisessa suunnittelussa, tietokantaratkaisuissa sekä ylläpidossa.

Dicodella on aito halu auttaa. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaan liiketoiminnasta ja haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään. Ohjelmistojen valmistuksen aikana pidämme säännöllisesti työpajoja asiakkaan kanssa. Näin projektin tavoitteet ovat selvät kaikille ja informaatiohierarkia saadaan loogiseksi. Tiiviin kommunikoinnin ja työpajojen ansiosta asiakas tietää täsmällisesti, missä vaiheessa ohjelmistoprojekti on ja mahdollisiin uusiin ideoihin toiminallisuuksista pystytään reagoimaan nopeasti. Siten saadaan tuote, jonka toiminta on johdonmukaista ja sen käyttäminen tuntuu luontevalle ja pysyy asiakkaan laatimassa budjetissa.

Lisää Dicodesta ja projekteistamme

Scroll to Top