COSS.fi

COSS.fi

Asianajotoimisto HH Partners Oy auttaa avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

HH Patrners Oy

Avoin lähdekoodi on nykyisin osa organisaatioiden IT-strategiaa ja sen merkitys kasvaa edelleen. Kehittäjillä on käytännössä kaikissa projekteissa lukuisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja käytössä. Yksilöiden idealistiseksi mielletystä liikkeestä on tultu pitkälle. Organisaatiot haluavat myös kehittää liiketoimintansa perustana olevia ohjelmistoja eteenpäin. Koodin kontribuointi avoimen koodin projekteihin muodostuu tärkeäksi, jo ihan itsekkäistä syistä: tarvittavien muutoksien ylläpito hoituu kevyemmin ja päästään myös vaikuttamaan omalle organisaatioille tärkeisiin ohjelmistoihin. Osaamisen kasvaessa organisaatiot pystyvät itse tekemään liiketoimintaa luovia tai muokkaavia aloitteita hyödyntäen avointa koodia. Avoimen lähdekoodin laajentuessa organisaatiot kaipaavat ohjeita ja parhaita käytäntöjä siitä, miten voivat osallistua asianmukaisesti avoimen lähdekoodin yhteisöihin ja tehdä sen parhaalla ja vastuullisella tavalla.

Avoimen lähdekoodin aloitteet ja projektit tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden vauhdittaa innovaatioita yhteistyössä satojen yhteisöjen kanssa. Yhteisöissä organisaatioiden kehittäjät työskentelevät toisten yritysten ja itsenäisten kehittäjien kanssa: näistä muodostuvat avoimet yhteisöt. Avoimen lähdekoodin yhteisön kanssa työskentelemisen etuihin liittyy kuitenkin vastuita. Yritysten on varmistettava, että avoimen lähdekoodin lisensseihin liittyviä velvoitteita noudatetaan ja että ne ymmärtävät yhteisöjen säännöt.  Avoimen lähdekoodin compliance on prosessi, jossa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttäjät selvittävät tekijänoikeudet ja täyttävät avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponenttien lisenssivelvoitteet. Hyvin suunniteltu avoimen lähdekoodin compliance -toimintatapa auttaa hallitsemaan riskit ja suojaamaan oman immateriaalisen omaisuuden sekä tukee organisaation oppimista ja avoimen kehittämisen täysimääräistä hyödyntämistä.

Asianajotoimisto HH Partners Oy:llä on todennäköisesti Suomen laajin avoimen teknologian juridisten kysymysten osaamisryhmä. Helpotamme asiakkaidemme arkea avoimen lähdekoodin tehokkaassa käytössä sekä autamme asiakkaita toteuttamaan parhaiden käytäntöjen mukaisia avoimen lähdekoodien velvollisuuksien hallinnan (compliance) toimintatapoja.

Uskomme, että Asianajotoimisto HH Partners on Suomen tunnetuin ja paras osaaja avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden juridisissa kysymyksissä.

Autamme avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

 • Avoimen koodin policy, ns. open source policy
  • Autamme tukemaan organisaatiotasi avoimen koodin käytössä ja riskien hallinnassa.
  • Autamme kohottamaan organisaatiosi osaamista ja toimintatapoja, mikä auttaa myös osaavien kehittäjien rekrytoinnissa.
  • Koodin kontribuointi on yhä enemmän arkipäivää. Kehittäjäsi odottavat sitä ja asiakkaasi hyötyvät siitä. Neuvomme, miksi koodin kontribuoiminen - eli lisensoiminen avoimesti avoimen koodin projekteille - todellakin kannattaa, jo pelkästään itsekkäistä syistä.
  • Autamme nykyisen koodin avaamisessa ja neuvomme avoimen kehittämisen parhaissa toimintatavoissa.
  • Osaamisen ja toimintamallien johdosta riskit laskevat ja positiiviset mahdollisuuden kasvavat.
  • Tuemme yksittäisissä compliance-tarkastuksissa, sekä haastavissa rajanvetokysymyksissä.
 • Automatisoidut compliance-tarkastukset
  • Valikoitujen avoimien työkalujen käyttöönotto suoraan organisaationne CI/CD-putkeen.
 • Yrityskaupat, joissa ohjelmistot merkittävässä osassa
  • Hoidamme koko yrityskaupan juridiikan. Lisäksi meillä on ohjelmistojen IPR:ien ja avoimen teknologian erityistuntemus.
  • Autamme ymmärtämään yrityskaupan kohteeseen liittyviä riskejä sekä kohteen osaamistasoa avoimen koodin hallintaan liittyen.
  • Voimme auttaa kohdetta saamaan toimintatapansa entistä parempaan kuntoon.
  • Voimme auttaa skannauksissa, tai tukea muiden skannausratkaisujen käytössä.
 • Avoimen projektin hallinta
  • Oikean lisenssin valinta ja muut tärkeät politiikat.
  • Miten rakennat avoimen koodin ohjelmistotuotteen projektin ja hallinnan parhaita käytäntöjä noudattaen.
 • Tuki strategian kehittämisessä
  • Miten hyödynnätte avointa liiketoimintanne kilpailuedun rakentamisessa?
  • Tuotamme strategiaa koskevat palvelut yleensä yhteistyössä strategiakonsultin kanssa.

 

Scroll to Top