COSS.fi

COSS.fi

Avoimella datalla uusia ideoita matkailutarjontaan

Matkailu on kasvava ala, ja Suomella on juuri nyt nostetta kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Suomea ovat hehkuttaneet niin Lonely Planet kuin National Geographic – monipuolinen luonto ja hiljaisuus sekä toisaalta vireä kaupunkikulttuuri tarjoavat ainutlaatuisia kokemuksia.

Finpron Visit Finlandin johtajan Paavo Virkkusen mukaan Suomen matkailualan tulisi hyödyntää tämänhetkinen kansainvälinen kiinnostus ja luoda uusia ideoita ja palveluja matkailumarkkinoille. Virkkunen korostaa myös yhteistyön merkitystä matkailualan nostamisessa: tarjoumia pitäisi saada yhdisteltyä uusilla tavoilla ja tarpeeksi suuriksi kokonaisuuksiksi, jotta ne olisivat tarpeeksi näyttäviä kansainvälisille markkinoille.

Pääkaupunkiseudulla kaksi erityisen huomionarvoista matkailijaryhmää ovat stopover-matkustajat, jotka vaihtavat Helsinki-Vantaalla konetta ja joilla voi olla muutama tunti tai päivä lentojen välissä, sekä kiinalaiset turistit, jotka ovat hurjasti kasvava matkailijaryhmä. Esimerkiksi Vantaalla kiinalaismatkailijoiden yöpymiset vuonna 2015 kasvoivat 45 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Stopover-matkustajia taas halutaan houkutella viihtymään kaupungissa lentojen välissä, ja heidän aikataulunsa ja tarpeensa voivat olla erilaisia kuin muilla matkailijoilla.

Matkailijan näkökulmasta kohdekaupungissa keskeistä on se, mitä siellä voi tehdä, ja miten siellä pääsee liikkumaan. Mitä helpommin matkailija saa tietoa erilaisista palveluista ja tapahtumista, sitä rikkaammaksi hänen kokemuksensa kohteesta muodostuu. Toisaalta sujuva liikkuminen paikasta toiseen on ehdoton edellytys, jotta esimerkiksi kaupunkikulttuuria voi kokea monipuolisesti.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeessa vahvistetaan yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Vantaan kaupungin johtamassa työpaketissa tavoitteena on ideoida ja luoda uusia tuotteita ja palveluja matkailijoille.

Järjestimme helmi-maaliskuussa törmäytyksiä, joissa tuotiin yhteen matkailualan toimijoita sekä yrityksiä, joiden tuotteita tai palveluja voisi räätälöidä matkailijoilla. Ideointia siivitettiin avoimella datalla ja palvelumuotoilun keinoin. Parhaat ideat jatkojalostetaan liiketoiminnaksi Turbiini-yrityskiihdyttämössä syksyn aikana.

 

Teksti: Elina Eskelä, projektipäällikkö, Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

 

 

Scroll to Top