COSS.fi

COSS.fi

Ihmiset avainasemassa avoimien lähdekoodien projekteissa

Avoimen lähdekoodin projektit vaativat osaamista – niin teknistä kuin sosiaalistakin. ”Less about code and more about people” -ajattelutapa tuleekin esille MongoDB:n varapääjohtajan Matt Asayn artikkelissa, jossa pohditaan avoimen lähdekoodin projektien onnistumista. Haastavimmaksi tekijäksi osoittautuu usein aktiivisten osallistujien saaminen mukaan projektiin.

Jotta projektiin saataisiin kiinnostuneita ja sitoutuneita osallistujia, tulisi Matt Asayn mukaan kiinnittää huomiota potentiaalisten kehittäjien ja rahoittajien motivointiin, päivittäiseen teknologiaan, hyviin kirjallisiin ohjeisiin ja ohjelmointikieleen. Lisäksi erityisen tärkeää on oikea ajoitus markkinatilanne huomioon ottaen.

Sen sijaan, että projektin vetäjä painottaisi yksipuolisesti sitä, miten asiat tulee hoitaa, voisi huomiota kiinnittää enemmän siihen, miksi jotain tehdään. Yhdysvaltalainen suunnittelija Vitorio Miliano onkin listannut asioita, joita projektiin osallistuvan tulisi tiedostaa. Osallistujien olisi tärkeä ymmärtää muun muassa projektin merkitys, heidän antamansa työpanoksen arvo ja projektiin osallistumisesta saatava arvo.

Kaiken kaikkiaan avoimen lähdekoodin projekteissa on kyse yhteisöllisyydestä ja halusta olla mukana toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Lue lisää:

Readwrite

Open Source Desing

 

 

 

 

Scroll to Top