COSS.fi

COSS.fi

Kutsu EduCloud-konsortioon

EduCloud eli koulutuksen pilviväylä on uraauurtava toiminta- ja teknologiamalli, jossa rakennetaan valtiontasoista, oppimispalveluiden käyttäjät ja ostajat  sekä kehittäjät ja palveluntarjoajat yhdistävää ekosysteemiä. Konsepti yhdistää yhteisöllisen kehityksen mallilla avointa lähdekoodia hyödyntäen erilaiset toimijat kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

 

Konsortion tarkoitus ja toiminta

 • Vastaa pilviväylän ylläpidosta, hallinnoinnista ja kehityksen koordinoinnista
 • Ohjaa avointa avoimen lähdekoodin yhteisöä, jossa koulutuksen pilviväylän kehitys tapahtuu
 • Toimii Suomessa hajanaista EduICT-kenttää yhdistävänä yhteistyöfoorumina
 • Toimii vienninedistäjänä osana kansallisia vientitoimintoja, kuten Team Finlandia, tarjoten yhtenäisen konseptin suomalaisten koulutuspalveluntarjoajien viennin edistämiseen


Hyödyt konsortioon kuulumisesta

 • Yhteinen brandi konsortion jäsenten korkealaatuisille oppimispalveluille yhdistämällä suomalaisen koulutuksen huippuosaamisen sekä avoimen yhteisöllisen kehityksen toimintamallin
 • Uusia liiketoimintamahdollisuuksia avoimen yhteisön ja avoimen lähdekoodin avulla
 • Mahdollisuus ohjata koulutuksen pilviväylän kehitystä oman liiketoimintastrategian mukaisesti
 • Mukanaolo oppimispalveluiden kehittämisen eturintamassa
 • Mukanaolo suomalaisen koulutusviennin kehittämisessä ja edistämisessä
 • Yhteistyömahdollisuuksia Viron ja jatkossa muidenkin valtioiden kanssa


Konsortion toiminta ja tulevaisuus

Konsortion perustamisvaihe kestää vuoden 2014 loppuun. Konsortio kokoontuu 9.5. ja 19.5.2014 määrittämään toimintalinjoja ja periaatteita. Tarkemmat tiedot lähetetään liittyville organisaatioille erikseen.

Vuoden 2015 alusta toiminta pyritään vakiinnuttamaan ja konsortion jäsenorganisaatiot määrittelevät jatkossa käytettävät hallinnointi- ja toimintaperiaatteet sekä EduCloud-konsortiolle että yhteisölle.

 

Jäsenyysmallit

Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä mukaan alla esiteltyjen jäsenyysmallien kautta. Nyt maksettavalla maksulla lunastetaan paikka perustamisvaiheeseen ja sen aikaiseen päätöksentekoon (1 ääni per yritys, 5 ääntä per keskusjärjestö) sekä konsortiojäsenyys vuodeksi 2014.

 

1. Startupit

 • Korkeintaan 3 vuotta toimineet yritykset
 • Hinta: 1 500 €

2. Pienet yritykset

 • Yli 3 vuotta toiminut yritys, jonka liikevaihto on alle 10 milj. €
 • Hinta: 3 000 €

3. Isot yritykset

 • Yli 3 vuotta toimineet yritykset, joiden liikevaihto on yli 10 milj. €
 • Hinta 10 000 €

4. Suuryritykset

 • Yli 3 vuotta toimineet yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 milj. €
 • Hinta 20 000 €

5. Keskusjärjestöt ja ammattiliitot

 • Kansalliset keskusjärjestöt ja ammattiliitotkuten VKL, AKAVA, SAK, OAJ, yms
 • Hinta: 100 000 €

6. Korkeakoulut

 • Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut niihin rinnastettavat yhteisöt mukaan lukien vapaa sivistystyö.
 • Hinta: 7 500 €

7. Kunnat / kuntayhtymät

 • Hinta: 10 000 €

 

8. Muut

 • Hinta: 10 000 €

 

Miten pääsen mukaan?

Konsortioon haluavien tulee ottaa yhteyttä Jarkko Moilaseen tai Timo Väliharjuun 8.5.2014 mennessä. Tarkemmat yhteystiedot alla. Tarvitsemme jokaisesta jäsenorganisaatiosta seuraavat kirjalliset tiedot:

 1. Yrityksen/ yhteisön koko nimi
 2. Laskutustiedot
 3. Y-tunnus
 4. Jäsenyysmalli (katso erillinen taulukko, varaamme oikeuden muutoksien tekemiseen)
 5. Yhteyshenkilön nimi, email ja puhelinnumero
Yhteystiedot
Jarkko Moilanen
Projektipäällikkö, Koulutuksen Pilviväylä
Opetus- ja kulttuuriministeriö
+358 50 346 0499
jarkko.moilanen@minedu.fi
Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
+358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi
Scroll to Top