COSS.fi

COSS.fi

Kotoistus

Lokalisoinnilla eli kotoistuksella tarkoitetaan toimia, joilla sovitetaan tuotteita kuten julkaisuja tai ohjelmistoja vieraaseen ympäristöön, erityisesti vieraiden maiden kulttuuriin ja kieleen. Kotoistaminen on tärkeää open source -ohjelmistojen käytön lisäämiseksi erityisesti pk-sektorilla ja julkishallinnossa.

COSSin tavoitteena on edistää lokalisointiprojektien välistä yhteistyötä sekä parantaa toimintamahdollisuuksia muun muassa hankkimalla toimintaan varoja. Lokalisoinnin kehittäminen tapahtuu yhteistyössä projektien, yritysten, tutkijoiden ja julkisten toimijoiden kanssa.

Scroll to Top