COSS.fi

COSS.fi

FAQ

Kesäkoodista

Mikä ihme tää nyt on?
COSS ja joukko yrityksiä palkkaavat opiskelijoita koodaamaan open source -projekteihin.
 
Homma toimii siis miten?
Lyhyesti näin: Hakija valitsee ensin itseään kiinnostavan open source -projektin ja mielellään keskustelee sopivasta ohjelmointikokonaisuudesta kyseisen projektin edustajan kanssa. Hakija muodostaa tästä itselleen projektin, tekee siitä projektisuunnitelman ja lähettää hakemuksen Kesäkoodi -hakuun aikataulun mukaisesti. Rahoittajista muodostuva raati valitsee hakemusten joukosta finalistit, ks. valintakriteerit. Finalistit voivat parannella suunnitelmaa ja tehdä siitä ytimekkään esityksen finaaliin. Voittajat julkistetaan heti finaalin jälkeen. Kesä sitten koodataan suunnitelman mukaisesti ja palkkio maksetaan kuukausittain, jos työ on tehty sovitusti.
 
Miksi COSS tekee tätä?
COSS haluaa tukea suomalaisten osallistumista hyviin OSS-hankkeisiin ja vahvistaa yritysten tarvitsemaa OSS-osaamista. Opiskelijat tulevina ohjelmisto-osaajina ovat hyvä kohderyhmä.
 
Miksi yritykset tekevät tätä?

Hekin haluavat edistää open source -tietoisuuden leviämisestä ja opiskelijat tulevina ohjelmoijina ja työntekijöinä ovat kiinnostava kohderyhmä.

Onko etukäteen määrätty mihin projektiin voi koodata?

Ei ole. Tunnettuihin ja merkittäviin projekteihin osallistuvia kannustetaan. Sponsoroivat yritykset saattavat listata aihealueita, joihin toivoisivat Kesäkoodarien osallistuvan ja joihin hakeminen saatetaan laskea eduksi. Siltikin, hakemusten EI TARVITSE kohdistua näihin aihealueisiin tai projekteihin.
 
Mikä Kesäkoodissa on open source -projektin rooli?
Parhaassa tapauksessa projektin edustaja ohjaa ja valvoo työn etenemistä ja varmistaa että työ on hyödyllistä. Edustajan puute ei kuitenkaan ole este projektiin hakemiselle ja valituksi tulemiselle. Projekteja ei ole rajattu.
 
Täytyykö projektien käyttää tehty koodi?
Ei välttämättä, mutta tämä on valinnassa selkeä etu ja oltava saavutettavissa oleva tavoite.
 
Saanko palkkion vaikka koodia ei käytetä projektissa?
Kyllä, kunhan projektin tavoitteet katsotaan täyttyneen.

Kelpoisuus

Kuka voi hakea?
Suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevat. Opiskelijoiksi katsotaan edellä mainituissa opinahjoissa kirjoilla ja läsnä olevat, jotka eivät ole päätoimisessa työsuhteessa.

Hakeminen Kesäkoodiin

Okei, okei, miten haen?
Lähettämällä ohjeiden mukaisen hakemuksen.
 
Voinko lähettää useita hakemuksia? Voinko perua vanhan/uuden hakemukseni?
Voit osallistua vain yhdellä hakemuksella. Voit lähettää hakemuksestasi uudemman version, jonka käsittelemme ellet myöhemmin ilmoita toisin.
 
Miltä hakemuksen tulisi näyttää?
Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Projektin ja tulevan kesätyösi kuvaus

 • Lyhyt kuvaus projektista, johon haluaisit osallistua ja siitä, miten osallistuisit mikäli tulet valituksi
 • Ehdotus tehtävän työn mitattaviksi tavoitteiksi; esim. mikä toiminnallisuus lisätään ja missä vaiheissa työ etenee, ts. alustava Kesäkoodi -projektisuunnitelma
 • Projektin nimi, URL
 • Mahdollisesti projektin yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite

2. Hakijan tiedot:

 • Nimi, sähköposti, opinahjo
 • Lyhyt kuvaus hakijasta: esim. aikaisempi kokemus ohjelmoinnista, osallistumisesta avoimen lähdekoodin kehitykseen ja suhteesta projektiin johon haluaa koodia tuottaa

3. Hakemuksen kieli:

 • Englanti tai suomi, englanti suositeltavampi

 
Voinko hakea porukalla?
Ei, vain yksittäisen ihmiset voivat hakea.
 
Kuka valitaan?
Valintaan vaikuttavat mm. seuraavat valintakriteerit:

1. Tekijän kokemus OSS-koodauksesta

 • aikaisempi, todistettava osallistuminen ja sitoutuminen

2. Tekijän valitsema OSS-projekti

 • projektin tunnettuus, kiinnostavuus ja merkittävyys
 • projektilla olemassa yhteishenkilö, joka on valmis kommentoimaan ja arvioimaan suoritusta
 • Projekti on julkaistu OSI:n hyväksymällä OSS-lisenssillä

3. Ehdotetun työn laatu ja suunnitelman hyvyys

 • suunnitelman uskottavuus ja realistisuus
 • kehitettävän koodin tuoma hyöty projektille ja käyttäjille

 
Osallistun jo projektiin x, voinko myös jatkaa siinä?
Kyllä, jos muuten olet soveltuva. Mainitse siitä hakemuksessasi. Uutta työtä on tosin tehtävä.

Duuni

Koska työ tehdään?
Työ pääasiallisesti tehdään kesä-elokuussa.
 
Voinko tulla COSSin toimistolle tekemään työtä?
Et voi. Pääsääntöisesti toivotaan, että työ tehdään omilla koneilla ja kotona.
 
Tehdäänkö työsopimus ja kenen kanssa?
Tehtävästä tehdään asintuntijapalvelusopimus, jonka mukaisesti veronalainen palkkio maksetaan. Sopimus tehdään COSSin emo-organisaation Teknologiakeskus Hermia Oy:n kanssa.
 
Työmäärä ja liksa oli?
Oletusarvoisesti projektin koon tulee olla 3kk ja kuukausipalkkio on noin 1800e. Palkkio on veronalaista tuloa.
 
Koska saan palkan?
Palkkio maksetaan kerran kuussa, olettaen, että projektisuunnitelman mukaisesti sovittu työ on tehty. Osa palkkiosta pidätetään ja maksetaan, kun lopuksi kirjoittamasi raportti on hyväksytty.

Muuta

Täytyykö kaikki koodi laittaa SourceForgeen tms.?
Kyllä.
 
Voinko koodata kielellä x/y/z?
Kyllä, voit itse valita sen, kunhan kerrot siitä meille.
 
Kuka omistaa kirjoittamani koodin?
Sinä itse. Se on lisensoitava OSI:n hyväksymän lisenssin alla.

Scroll to Top