COSS.fi

COSS.fi

Kommentointipyyntö: SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin toimintamallin luonnos

Valtiovarainministeriön SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin toimintamallin (SADeOSS) luonnosta voi kommentoida 22.11.-2.12.2012 otakantaa.fi-palvelussa.

Tämä kommentoitava toimintamalliluonnos on laadittu ensisijaisesti SADe-ohjelman hankkeiden vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on kuitenkin, että toimintamallia voidaan käyttää myös muiden julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittämisessä ja hankinnassa.

Kaikki toimintamalliluonnosta koskeva palaute otetaan vastaan, mutta erityisesti toivomme, että pureutuisitte yhteisöjen perustamisen kysymyksiin. Myös osaamistasojen laajentaminen organisaation osaamiseksi vaatinee tarkennuksia.

Työryhmässä mukana ollut konsultti Pekka Sarkola avaa SADeOSS:n taustoja blogiartikkelissaan:

SADe-ohjelmassa toimiville virkamiehille lähetettiin kysely kesällä 2012 koskien SADeOSS:n päivitystä. Edellinen versio toimintamallista oli tehty vuonna 2009 ja nyt oli noussut tarve päivittää tietoja. SADe-ohjelman hankkeet ovat hyvin erilaisissa vaiheissa: osa hankkeista on jo toteutusvaiheessa ja toisissa kerätään vasta yhteistyöverkostoja. Tarpeetkin päivitykselle olivat siten hyvin erilaisia. Kaksi asiaa kuitenkin nousi erityisesti esiin:

  1. Miten hankitaan avoimen lähdekoodin ratkaisuja julkisessa hallinnossa?
  2. Miten jaetaan tehtyä avointa lähdekoodia?

Hankintaan kaivattiin konkreettisia hankinta- ja sopimuslausekkeita. Niitä on nyt kirjattu toimintamallin liitteeseen 1. Monissa hankkeissa on nyt jo hankittu avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin perustuvia ratkaisuja. Monesti tuloksena on syntynyt myös avointa lähdekoodia. Mutta miten tuo avoin lähdekoodi voidaan tehokkaati jakaa muille hyödynnettäväksi?

COSS kannustaa kaikkia avoimen lähdekodin tarjoajia osallistumaan keskusteluun ja jakamaan näkemyksensä SADeOSS-mallista.

Scroll to Top