COSS.fi

COSS.fi

JIT 2015 -ehdot edistävät julkisen sektorin avoimuutta

Uudet julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT2015) on julkaistu 22.09.2015. Ehdoissa nousee esille erityisesti avoimen lähdekoodin hyödyntäminen ja toimittajalukottomuus.

 

Avoimuutta suosivat ehdot lisäävät esimerkiksi hankittujen ohjelmistojen skaalautuvuutta ja uudelleenkäyttöä, edesauttavat toimittajalukkojen poistamista ja yhteentoimivien tietojärjestelmien kehitystä sekä palvelevat erilaisia markkinaratkaisuja. Tästä esimerkkejä ovat ostajan tarkoituksen palveleminen entistä paremmin sekä osaamisen löytyminen usealta toimittajalta.

Yleisillä sopimusehdoilla on tarkoitus täydentää hankintaa koskevaa sopimusta ja erityisehdot valitaan tähän aina tapauskohtaisesti. Ensimmäinen erityisehto koskeekin tilaajan sovellushankintoja avoimen lähdekoodin ehdoin (Liite 2: JIT 2015 – Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi).

Kyseistä erityisehtoa suositellaan käytettäväksi erityisesti silloin, kun sovellusta hankitaan toimintaan, joka toistuu saman- tai vastaavanlaisena usealla hankintayksiköllä tai kun sovellukseen kohdistuu erityistä julkisuus- tai läpinäkyvyysvaatimuksia. Lisäksi tätä erityisehtoa suositellaan, mikäli sovellus on tarkoitus integroida muihin järjestelmiin ja/tai se edellyttää useamman tahon yhteistyötä.

Liitteessä mainitaan esimerkiksi koodin julkaisusta kohta: ”Toimittaja julkaisee sovelluksen kolmenkymmenen (30) päivän sisällä toimituksen kohteen hyväksynnästä sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei erikseen ole muuta sovittu. Julkaisemisen tulee tapahtua versionhallintaa tukevalla tavalla niin, että julkaistava sovellus on yleisesti saatavilla kohdan 8 (4) mukaisella avoimen lähdekoodin lisenssillä.”

Lisäksi julkaisusta löytyy tukimateriaalia avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa, jonka tarkoituksena on helpottaa vaatimusten kuvaamista tarkemmin tarjouspyynnössä ja sopimuksessa. Materiaalissa määritellään esimerkiksi avoin rajapinta julkisissa hankinnoissa ja kuvataan vaatimus avoimesta rajapinnasta.

Nämä edellä esitellyt uudet ehdot nähdään osana kotimaista ja kansainvälistä kehitystä, jossa julkinen hallinto edellyttää kasvavissa määrin avoimen lähdekoodin käyttöä ja näin edistää innovaatiota ja yhteistoimintaa erityisesti julkisen sektorin sisällä.

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

Lue lisää ja tutustu ehtoihin:
www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/166

 

Scroll to Top