COSS.fi

COSS.fi

Hämeenlinnan kaupunki mukaan COSSin Kuntakumppanuus-verkostoon

Hämeenlinnan kaupunki on liittynyt mukaan COSSin Kuntakumppanuus-verkostoon. Verkosto mahdollistaa kaupunkien ja kuntien laaja-alaisen verkostoitumisen eri toimijoiden kanssa ja lisäksi kuntakumppanuus tarjoaa apua ja tukea kaupunkien ja kuntien toiminnan kehittämiseksi avoimia teknologioita hyödyntäen.

“Avoimen teknologian ja siihen ennakkoluulottomasti suhtautuvan toimintakulttuurin tarjoamat mahdollisuudet Hämeenlinnan kaupungille ovat suuret ja Hämeenlinnalle on tärkeää pysyä kehityksessä mukana, kun avoimen datan ja siihen perustuvan teknologian käyttö yleistyy entisestään. Olemme vasta raapaisseet pintaa siitä, mikä on mahdollista. Avoimuus takaa laajemman kehittäjäyhteisön, jolloin tulosta voidaan pitää koetellumpana ja todellisiin tarpeisiin paremmin vastaavana. Kehittäminen on joustavampaa ja edullisempaa. Avoimuus mahdollistaa entistä monipuolisempia työkaluja ja palveluita kaupungin sekä kaupunkilaisten käyttöön, hyvinä esimerkkinä vaikkapa Omaolo. Avoimeen dataan ja teknologiaan panostava kaupunki panostaa samalla tulevaisuuteen: innovatiiviseen liiketoimintaan, tutkimukseen ja verkostotoimintaan, mikä heijastuu positiivisesti myös kaupungista koettuihin mielikuviin ja vahvistaa kaupungin asemaa kilpaillulla Kuntakentällä", toteaa Hämeenlinnan kaupungin strategiapäällikkö Launo Haapamäki.

“Verkostoituminen on erittäin tärkeää pienelle kunnalle, kuten Hämeenlinnan kaupunki on. Resurssit ovat pienet ja ne tulee käyttää mahdollisimman viisaasti ja siksi Hämeenlinna haluaa olla osana verkostoja, joista se saa ja jonne se voi antaa oman panostuksen yhteiseksi hyväksi. COSS:in Kuntakumppanuus –verkoston kautta pyrimme saamaan sitä osaamista kaupungille, jota meillä itsellämme ei ole ja sen myötä pystymme hyödyntämään avointa teknologiaa silloin kun se on järkevää", kertoo Hämeenlinnan kaupungin tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö. 

“Suomen kunnissa on samankaltaiset tarpeet ja niissä tehdään samankaltaisia asioita. Koemme että vuorovaikutus COSS:in tarjoaman verkoston kautta edistää yhteistyötä ja sitä ettei kaikkien tarvitse keksiä pyörää uudestaan", toteaa Jäkkö.

Hämeenlinnan seutu pyrkii kouluttamaan avoimen teknologian osaajia ja tarjoamaan paikan avoimen teknologian yrityksille, sen lisäksi että teknologiaa pyritään itse hyödyntämään. Yksi esimerkki avoimen lähdekoodin projektista on esim. se että Hämeenlinnan kaupunki kehittää yhdessä HAMK, Salon kaupungin ja Lounean kanssa Kaupunki taskussa –appia, joka on käyttöönotettavissa helposti mihin tahansa kuntaan 2021 vuoden alusta alkaen.

 

hameenlinna.fi

 

Lisätietoa:

 

Jouni Jäkkö
tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
jouni.jakko@hameenlinna.fi
03 621 2244

Launo Haapamäki
vs. strategiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
launo.haapamaki@hameenlinna.fi
03 621 2188

 

 

Kuntakumppanuus-verkostossa jo mukana:

Scroll to Top