COSS.fi

COSS.fi

EU:n datatalouden tiedonanto päättyy 26.4. – COSS ja DOB antaneet lausuntonsa

EU on laatinut tiedonannon, jossa esitetään toimintasuunnitelma Euroopan datatalouden vahvistamiseksi. Myös liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on ollut mukana tiedonannossa ja pyytänyt kannanottoja. Varsinainen lausuntoaika päättyy 26.4.2017.

COSS on osallistunut tiedonantoon antamalla oman lausuntonsa LVM:lle yhdessä Datasta oivalluksia ja bisnestä (DOB) -hankkeen osallistujien kanssa.

“EU:n toimintasuunnitelma on erittäin tärkeä EU:n digitalouden kehittämiseksi. Strategian laatimisessa ja toimeenpanossa on keskeistä kiinteä vuoropuhelu elinkeinoelämän ja kansalaisten kanssa, jotta strategia tukee uutta luovaa liiketoimintaa ja samalla turvaa kansalaisten perusoikeudet. Strategian ja toimintasuunnitelman luonti antavat Suomelle erinomaisen mahdollisuuden rakentaa suomalaisille yrityksille toimintaedellytyksiä ja parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ponnistamalla älykkäästä infrastruktuurista ja korkealaatuisesta osaamisesta. Tuloksena on uusia kustannustehokkaita toimintamalleja, uusia tuotteita” todetaan COSS:n ja DOB:n antamassa lausunnossa.

Lausunnossa ehdotuksia annettiin toimintasuunnitelman toiseen ja kolmanteen osioon, joita olivat datan saavutettavuus ja siirto sekä datan siirrettävyys, yhteentoimivuus ja standardit. Datan saavutettavuudessa ja siirrossa nostettiin esille muun muassa avoimet lisenssit ja MyData sekä palvelumuotoilu ja kokemusten levittäminen. Jälkimmäisen osion ehdotuksessa nostettiin avoimet standardit ja niiden edistäminen.

“Palvelujen monimuotoisuuden ja paikallisuuden edistäminen tapahtuu ensi sijassa vahvistamalla EU:n yhden markkinan politiikkaa. Vahvasta yksityisyyden suojasta kiinni pitäminen on myös luonnollinen, arvoperustainen tapa kontrolloida muiden toimijoiden pääsyä EU-markkinoille. Lisäksi tulee tukea EU-alueelle perustuvia avoimia ekosysteemejä, jotka hyötyvät koko maailmasta ja hyödyttävät koko maailmaa.”

Lausunnon voi jättää vielä 26.4. mennessä ja näin olla mukana myötävaikuttamassa kehitykseen.

 

Lue lisää ja lähetä oma lausuntosi:

EUROOPAN DATAVETOISEN TALOUDEN RAKENTAMINEN – ohjeet ja lomake

EU:n datatalouden tiedonanto – COSS ja DOB

Scroll to Top