COSS.fi

COSS.fi

Digitaalinen varhaisvaroitusmenetelmä ehkäisemään ikäihmisten terveyden huononemista

 

Varhaisvaroitus on Tanskassa kehitetty menetelmä, jolla tunnistetaan terveyteen liittyvät muutokset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vanhustenhuollon keskuudessa. Yksi hankkeen päätavoitteista on ollut ehkäistävissä olevien sairaalahoitojen vähentäminen. Kun havaitaan sairaus tai toiminnallista häviämistä, kohdennettu ammattitoiminta voidaan aloittaa. Tällä tavoin voidaan ehkäistä taudin kehittyminen tai toiminnan häviäminen.

 

Digitaalinen ratkaisu perustuu sovellukseen, jonka kiinteitä parametrejä terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää vanhuksia arvioitaessa. Kun ammattilaiset huomaavat muutoksia, he voivat rekisteröidä sovellukseen muutokset ja rekisteröinnit muunnetaan yleiskatsaukseksi sekä sovelluksessa että sähköisellä taululla. Elektronista taulua käytetään säännöllisissä tapaamisissa, joissa henkilökunta ja johtajat keskustelevat potilaiden olosuhteista ja suunnittelevat vaadittavia toimenpiteitä.

 

Viisi tanskalaista kuntaa ovat osallistuneet hankkeeseen, jossa arvioidaan tätä digitaalista ratkaisua. Kuntien henkilöstö ja johtajat ilmaisevat, että digitaalisesti tuettu menetelmä tarjoaa valikoiman voittoja ja etuja. Digitaalinen ratkaisu esimerkiksi vahvistaa ammatillista vuoropuhelua henkilöstöryhmien välillä. Samanaikaisesti se järjestelmällistää aikaiseen havaitsemiseen liittyvän aikataulutuksen. Menetelmä ja digitaalinen ratkaisu myös helpottavat tietojen jakamista työntekijöiden välillä, vahvistavat ammattitaitoa, luovat yhteisen kielen potilaan ja ammattilaisen välille olosuhteiden muutoksista sekä luovat hyvän yleiskuvan potilaiden olosuhteista. Tämä osoittaa sekä ammattimaisen menetelmän että digitaalisen ratkaisun tuovan laajaa tyytyväisyyttä kaikkiin viiteen kuntaan.

 

Lue lisää aiheesta:
Digitised healthcare warning system is better Danish towns conclude
English summary of the evalutation (PDF)

 

Scroll to Top