COSS.fi

COSS.fi

Datademo-rahoitusta avoimen datan projekteihin

Datademossa jaetaan 2 000 euron rahoituspaketteja sovellusten ja visualisaatioiden kehittäjille. Ideoiden tulee edistää demokratiaa ja hyödyntää avointa dataa. Datademo on Open Knowledge Finland ry:n kaikille avoin hanke.

Olemassaolevat ja jo valmiit kaupalliset tuotteet eivät kuulu Datademo-rahoituksen piiriin. Ehdotus voi kuitenkin olla esikaupallisessa vaiheessa oleva tuotos, josta jatkossa kehittyy kaupallinen palvelutuote.

Datademo raati muodostuu sekä hakijoista että yhtä monesta ulkopuolisesta asiantuntijasta. Raati tarkastelee ehdotuksia seuraavin kriteerein:

  • Kuinka merkittävä Datademo-ehdotuksen vaikutus olisi avoimen datan ja rajapintojen käytön yleistymiseen

  • Kuinka paljon tuotokselle olisi odotettavissa käyttäjiä tai näkyvyyttä

  • Kuinka realistinen tuotoksen toteutussuunnitelma on

  • Kuinka merkittävä tämä rahoitus on kyseiselle hankkeelle ja onko hankkeella vaihtoehtoisia rahoituskanavia

  • Julkaistaanko Datademo-ehdotuksessa mahdollisesti syntyvä lähdekoodi avoimena

Rahoituspäätökset raati tekee erillisellä verkkoalustalla, jossa kuka tahansa voi seurata keskustelua. Päätöksenteossa ovat mukana myös hankkeeseen osallistuvat. Mukaan raatiin voi ilmoittautua osoitteessa www.datademo.fi.

Ehdotuksen toteutukseen on aikaa kolme kuukautta ja myönnetty rahoitus maksetaan etukäteen. Suuremmat hankkeet voi myös jakaa osiin.

Vuoden 2014 ensimmäisen Datademo-rahoituksen hakuaika päättyy 23.2. Kaikkiaan vuoden aikana järjestetään kolme kierrosta.

Rahoittajina toimivat SITRA ja Helsinki Region Infoshare.

Lisätietoja www.datademo.fi

Scroll to Top