COSS.fi

COSS.fi

Tiedote: 5-vuotias COSS Euroopan suurin Open Source -bisnesverkosto

Suomen open source -keskus COSS täyttää tällä viikolla 5 vuotta. Tällä hetkellä COSSilla on 141 bisnesjäsentä, mikä tekee siitä yhden merkittävimmistä avoimen lähdekoodin bisnesverkostoista Euroopassa.

COSSin jäsenmäärä on jatkanut avoimen lähdekoodin liiketoiminnan kehityksen mukana tasaista kasvua. COSSin ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Väliharju arvioi COSSin roolia avoimen lähdekoodin tunnettuuden paranemisessa ja käytön yleistymisessä seuraavasti:

”COSS on tehnyt merkittävän työn avoimen lähdekoodin mahdollisuuksien edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä suomalaisessa yhteiskunnassa. On vaikea kuvitella, että avoimen lähdekoodin liiketoiminta olisi kehittynyt näin voimakkaasti ilman COSS:n tekemää työtä. COSS on myös ansiokkaasti yhdistänyt alan toimijat yhteistöhön ja tuonut uskottavuutta avoimen lähdekoodin liiketoimintaan.”

Vakiintuneiden projektien, kuten Kesäkoodin ja Openmind-konferenssin lisäksi COSS synnyttää joka vuosi uusia hankkeita vastaten ajan haasteeseen ja eri toimijoiden tarpeisiin. Kuluvana vuonna COSS on mm. toteuttanut julkisille organisaatioille suunnattua Avoimen lähdekoodin hankintaopasta ja edustanut Suomea IDABC:n avoimen lähdekoodin ja dokumenttiformaattien asiantuntijaryhmissä. Vuoden 2007 merkittävin projekti oli Tekesin Verso-ohjelmalle toteutetttu Open Source Business Programme, joka paransi yritysten valmiuksia avoimen lähdekoodin hyödyntämiseen kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Käynnistyi huippuhankkeena

COSS sai alkunsa vuonna 2003, kun se valittiin Osaamiskeskusohjelman kansalliseksi huippuhankkeeksi. Saatu hankerahoitus oli kaksivuotinen, jonka jälkeen COSS on toiminut omarahoitteisesti ja vakiinnuttanut asemansa kansallisena ja kansainvälisenä toimijana.

Viisi vuotta sitten COSSin tavoitteiksi asetettiin mm. avoimen lähdekoodin ohjelmien käytön lisääminen ja yritysverkoston kokoaminen avoimen lähdekoodin liiketoiminnan ympärille. Hanketta perusteltiin avoimen lähdekoodin tuotteiden ja toimintamallin yhä keskeisemmällä osalla maailmanlaajuista tieto- ja viestintäteknologiayritysten liiketoimintaa. Myös EU:n tietoyhteiskuntaohjelmassa avoin lähdekoodi nähtiin mahdollisuutena vähentää riippuvuutta yhdysvaltalaisesta ohjelmistoteollisuudesta ja parantaa Euroopan kilpailukykyä alalla.

Jatkossa myös loppukäyttäjät mukaan toimintaan

COSSia perustamassa olleen ja viisi vuotta johtaneen Petri Räsäsen mukaan COSSin tavoitteet ja toiminnan päälinjat ovat pysyneet alusta asti yllättävänkin samoina, vaikkakin laadussa ja volyymissä on menty eteenpäin isoin harppauksin. ”Ilmeisesti meillä aloitteen tekijöillä oli oikeaan osunut visio alan kehityssuunnasta”, hykertelee Räsänen, joka luovuttaa COSSin vetovastuun nyt Ilkka Lehtiselle.

”COSS on toiminut erinomaisesti jäsenistönsä edustajana. Jäsentyytyväisyyskyselyssä saamamme palautteen mukaan olemme onnistuneet auttamaan jaseniämme markkinoinnin ja näkyvyyden saralla ja tilaisuutemme ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton”, summaa Ilkka Lehtinen mennyttä ja jatkaa COSSin tulevan vuoden suunnitelmista:

”Tulevaisuuden haasteena haluamme avata COSS-jäsenyyden myös loppukäyttäjille. Tarkoituksenamme on luoda user group -tyyppinen open source -käyttäjäjäsenyys COSSin sisälle ja tarjota jäsenille mielenkiintoisia tapahtumia ja tapaamisia. Uskon etenkin julkishallinnon eri toimijoiden olevan kiinnostuneita tämän tyyppisestä käyttäjäkerhosta.”

Scroll to Top