COSS.fi

COSS.fi

Opas julkisten tietovarantojen käyttöön

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut oppaan siitä, kuinka julkinen sektori voi avata tietovarantonsa kaikkien ulottuville.

”Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen” -opas pyrkii olemaan käytännönläheinen johdatus ensisijaisesti julkishallinnon työntekijöille edistämään datan hallittua avaamista. Oppaan ovat kirjoittaneet Antti Poikola, Petri Kola ja Kari A. Hintikka.

Lähes jokainen hallinnon organisaatio tuottaa dataa, joka voisi hyödyttää kansalaisia, liike-elämää ja myös hallintoa itseään. Toistaiseksi Suomessa ei ole ollut avoimen julkisen datan hyödyntämiseen opastusta tai käytäntöjä. Oppaassa esitellään aihepiiriä ja siihen liittyviä käsitteitä, toimintamalleja ja tiedon ominaisuuksia.

Julkaisu on maksuton ja se on saatavana liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa ja Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan sivuilla.

Lisätietoa:

 

Scroll to Top