COSS.fi

COSS.fi

COSS käynnistää yhteistyön ite wikin kanssa

Avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on aloittanut yhteistyön ite wikin kanssa. Yhteistyöllä pyritään edistämään muun muassa COSS:n jäsenyritysten tarjonnan vientiä tilaajayritysten tietouteen keskitetysti.

Ite wiki on it-alan avoin ja ilmainen markkinapaikka, jonka tarkoituksena on tehostaa it-alan hankintoja sekä koko Suomen it-markkinoita. Ite wiki pyrkii auttamaan esimerkiksi sopivien konsulttien, ohjelmistojen, toteuttajien tai laitteiden löytämisessä tarjoamalla tietoa palveluntarjoajien osaamisesta sekä mahdollistamalla tarpeeseen sopivien kumppanien listaamisen.

ite wikin Hakupalvelu helpottaa it-kumppanin hakemista koostamalla koko it-markkinan yhteen ja jäsentämällä tarjontoja osaamisalueittain. Yritysprofiilit tarjoavat lisätietoa it-toimittajan referensseistä, suosituksista ja markkinointisisällöistä.

Ite wiki tarjoaa myös mm. ilmaisen tarjouspyyntösivuston, joka koostaa alan julkiset tarjouspyynnöt helppolukuisesti.

Ite wikin tavoitteena on luoda koko alan kattava verkostoja ja lisätä kommunikaatiota eri toimijoiden välille. Näin ite wiki pyrkii edistämään koko Suomen digitalisaatiota ja kilpailukykyä. Koska palvelu on avoin, riippumaton ja ilmainen, jokainen yritys voi lisätä tietonsa ite wikiin palvelun etusivulta. Ite wikissä on premium-näkyvyyteen perustuva liiketoimintamalli, mutta loppukäyttäjä saa aina halutessaan maksullisen näkyvyyden vaikutuksen pois päältä.

Tulevana vuonna, kun riittävä määrä COSS:n jäsenyrityksiä on liittynyt palveluun, ite wiki mahdollistaa hakupalvelussaan COSS:n jäsenten listaamisen. Näin pyrimme edistämään yhdistyksen ja sen jäsenten presenssiä ja sanomaa Suomen it-markkinassa.

.
Lue lisää:
Ite wiki
Lisää yritys

Scroll to Top