COSS.fi

COSS.fi

Avoinkoodi.fi-palvelu laajentui kuntasektorin järjestelmiin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa

Avoinkoodi.fi on Suomen avoimien tietojärjestelmien – COSS ry:n ylläpitämä palvelu, joka kokoaa yhteen avoimena lähdekoodina julkaistuja järjestelmiä. Palvelu on kattanut aiemmin pääasiassa valtionhallinnon sekä opetusalan avoimen lähdekoodin palveluja. Nyt COSSin ja Kuntaliiton yhteistyön tuloksena palvelun listausta on laajennettu käsittämään myös tarkemmin kuntasektorin käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä, joita kunnat ja kaupungit voivat vapaasti hyödyntää. Järjestelmät löytyvät palvelusta erillisestä kunnille ja kaupungeille suunnatusta osiosta.

COSSia ja Kuntaliittoa yhdistää yhteinen tavoite edistää avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ja saattaa jo olemassa olevat avoimen lähdekoodin ratkaisut helpommin niitä etsivien saataville. Palvelun tarkoituksena on säästää kuntasektorin edustajien ja päättäjien aikaa sekä karsia avoimen lähdekoodin ratkaisujen etsimiseen ja käyttöönottoon liittyvää päällekkäistä työtä tarjoamalla lista jo saatavilla olevista palveluista, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimena. Lisäksi sivuston tarkoituksena on edistää avoimen lähdekoodin hyödyntämistä sekä läpinäkyvyyttä julkisten varojen käytössä.

“Avoin lähdekoodi ja yhteiskehittäminen yleistyvät nopeasti. Uskon, että avoinkoodi.fi auttaa kuntia ja kaupunkeja kehittämään yhdessä entistäkin parempia palveluita yhdessä sekä ratkaisemaan yhdessä tulevia haasteita”, toteaa COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

"Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi (TukuDigi) - projektissa kannustamme ja ohjaamme kuntia muun muassa hyödyntämään avoimia ratkaisuja, jalostamaan olemassa olevia toteutuksia eteenpäin ja jakamaan jalostetut ratkaisut myös muiden hyödynnettäviksi. Koska avoinkoodi.fi-palvelu oli jo olemassa hyvänä kanavana ja perustana, oli luonnollista ja meidän ideologian mukaista tehdä yhteistyötä, ja jalostaa olemassa olevasta entistä parempaa", kertoo erityisasiantuntija ja Kunta.fi-koordinaattori Mikko Malmgren Kuntaliitosta.

Sivuston listaus pysyy ajan tasalla, jos sen ylläpitämiseen osallistuu mahdollisimman moni. Avoimen lähdekoodin projekteja tai palautetta palvelusta voi lähettää sähköpostitse avoinkoodi@coss.fi tai voit käyttää myös GitHubin mekanismeja (issues tai pull request) listauksesta puuttuvan järjestelmän ilmoittamiseen meille.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.avoinkoodi.fi

 

Lisätietoja:

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi
050 330 3339

Mikko Malmgren
Erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Mikko.Malmgren@kuntaliitto.fi
044 756 2449

Scroll to Top